DOLAR: 5.27 TL
EURO: 5.95 TL
film izle porno

Tüp bebekte yumurta toplama işžlemi (opu)

3 yıl önce
340 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

TÜP BEBEKTE YUMURTA TOPLAMA İŞžLEMİ (OPU)

Resmi büyütmek için üzerine t1klay1n

YUMURTA TOPLAMA 0žLEM0 (OPU, Oocyte;Pick-Up)

Tüp bebek uygulancaks1nda yeterli ve istenen büyüklükte yumurtalar olu_turulmu_sa s1rada bu yumurtalar1n toplanma i_lemi vard1r.

Yumurta toplancak i_lemi ne zancakn, adetin kaç1nc1 günü yap1l1r?
Tüp bebekte yumurtalar olu_turulduktan sonra yumurtalar1 olgunla_t1rmak ancakc1yla çatlatma inesi (HCG inesi, pregnyl, ovitrelle) yap1l1r. Bu ine yap1ld1ktan 3- saat sonra yumurta toplancak i_lemi yap1l1r. Dolay1s1yla yumurta toplancak (opu) i_lemi adet gününe göre yap1lmaz.;
Yumurta toplancak i_leminin yap1laca1 gün yumurtalar1n (foliküllerin) kaç günde geli_eceine bal1d1r. Yumurtalar ortalancak – günde geli_tii için ve yumurta geli_tirme tedavisi adetin genelde 3. günü ba_lad11n1 için yumurta toplancak i_lemi de adetin -. günleri aras1na denk gelir genelde.

Yumurta toplancak i_lemi nas1l yap1l1r?
Jinekolojik muayene masas1nda vajinal ultrasonografi yapar gibi yap1l1r i_lem. Yaln1z vajinal ultrason probunun ucunda klavuz görevi gören ve yumurta toplancakkta kullan1lan ince bir aparat ve ine vard1r. 0_lem öncesi hasta steril olarak haz1rlan1r, vajen temizlenir. 0ne yard1m1yla yumurtalar1n içinde bulunduu folikül denen keselere girilerek içerisinden yumurtalar emilerek (vakumla aspirasyon) al1n1r. Emilerek al1nan s1v1 laboratuvarda incelenerek içerisinde yumurta var m1 bak1l1r. Eer yumurta yoksa folikülün içerisi özel bir s1v1 ile y1kanarak tekrar yumurta al1nmaya çal1_1l1r. Toplanan yumurtalar kültür s1v1s1 içerisinde inkübatör denilen cihaz içerisinde uygun 1s1 ve karbondioksit oran1 salanarak saklan1r.;ICSI (mikroenjeksiyon) i_lemine kadar yumurtalar yakla_1k -4 saat inkübatörde saklan1r.

Yumurtalar1n içerisinde bulunduu keseciklere folikül denir. Bunlar ultrasodan görülen yuvarlak siyah keselerdir. Her folikülün içerisinden yumurta (oosit) ç1kmayabilir, yakla_1k olarak %8’inde yumurta bulunur. Bu nedenle yumurta toplancak i_leminde toplanan yumurta say1s1 ultrasonda görülen folkül say1s1ndan az olabilir.

Yumurta toplancak i_lemi ne kadar sürer?
0_lem ortalancak yar1m saat kadar sürer. 0_lemden sonra – saat dinlenmeniz gerekir, daha sonra tüp bebek merkezinden doktorunuz taraf1ndan bir sak1nca bulunmazsa ayr1labilirsiniz.

Genel anestezi (uyutma) m1? Lokal anestezi (lokal uyu_turma) m1 uygulan1r?
Baz1 merkezlerde lokal anestezi ile yap1l1rken çou merkezde hafif genel anestezi ile hasta uyutulur. Bu hastan1n isteine göre de dei_ebilir.;Genel anestezi ile yap1ld11nda hasta hiçbir_ey hissetmez, lokal anestezi ile uygulancaklarda bazen çok hafif derecede rahats1zl1k duyabilir. Ancak genel olarak ar1l1 ve rahats1z bir i_lem deildir. 0_lem s1ras1nda genel anestezi uygulanma ihtimaline kar_1 hastaneye gelmeden önce 6 saat hiçbir _ey yememeniz, içmemeniz uygun olabilir, bu konuda size bilgi verilecektir.

Ar1, kanancak veya ba_ka bir _ikayet olur mu?
0_lem sonras1nda hafif ar1 olabilir ve size önerilen uygun ar1 kesici ile (genelde parasetamol) rahatlar. Çok hafif derecede vajinal kanancak olabilir ve kendiliinden ayn1 gün içerisinde kesilir genelde. Nadiren fazla kanancak olursa doktor taraf1ndan uygulanan tampon ile k1sa sürede durur. Kendiniz kanancak için ped kullanmal1s1n1z, tampon kullanmancakl1s1n1z.

Yumurta toplancak i_leminin komplikasyonlar1 (riskleri):

Çok nadir olarak komplikasyon geli_ebilir. Bunlar yumurtal1kta kanancak olmas1, vajende kanancak olmas1, pelvik enfeksiyon gibi komplikasyonlard1r.

Spermin haz1rlanmas1:
Yumurta toplanan gün erkek sperm verir. Sperm laboratuvarda haz1rlan1r, y1kancak i_emi uygulan1r.;Sperm verremeyen veya çok az canl1 spermi olan erkeklerde TESE yöntemi ile s
Döllenme işlemi sonraki basancakkta detaylı olarak anlatılmıştır.

Yumurta toplancak işlemi – video görüntüsü izle:

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık
escort porno porn sex hikayeleri avcılar escort avrupa yakası escort ataköy escort anadolu yakası escort maltepe escort halkalı escort göztepe escort şişli escort şirinevler escort pendik escort ataşehir escort kartal escort kadıköy escort mecidiyeköy escort ümraniye escort bakırköy escort taksim escort beylikdüzü escort antalya vip escort