DOLAR: 5.27 TL
EURO: 5.95 TL
film izle porno

Tüp bebekte embriyo transferi

3 yıl önce
224 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

TÜP BEBEKTE EMBRİYO TRANSFERİ

Resmi büyükmek için üzerine t1klay1n

EMBR0YOLARIN RAH0M 0ÇER0S0NE YERLEžT0R0LMES0

Tüp bebek uygulancaks1nda döllenme (fertilizasyon) elde edildikten sonra belirlenen say1da embriyo anne rahmi içerisine yerle_tirilir, buna embriyo transferi denir. Transfer i_leminden gün sonra yap1lacak gebelik testi (hamilelik testi) ile gebelik olup olmad11 kontrol edilir.

Embriyo transferi ne zancakn yap1l1r?

Döllenme i_leminden -5 gün sonra, genelde 3 gün sonra yap1l1r. Bu a_ancakda embriyo genelde 4-8 hücreli formdad1r.

5. veya 6. gün embriyo içi bo_luklu bir _ekil al1r, bu haline blastokist ad1 verilir. Baz1 nadir durumlarda bu günlerde de transfer yap1labilir, buna blastokist transferi denir. Blastokist transferi ayr1 bir yaz1da detayl1 olarak anlat1lm1_t1r.

Embriyo transfer i_lemi ne kadar sürer?

Embriyo transferi 5- dakika kadar süren k1sa bir i_lemdir. Ar1 ve rahats1zl1k yaratmad11 için i_lem s1ras1nda anestezi uygulanmaz. Bu nedenle i_lemden bitince bir iki saat istirahat ettikten sonra hastaneden ayr1labilirsiniz.

Embriyo transferi nas1l yap1l1r?

Jinekolojik muayene masas1nda ayn1 muayene pozisyonunda olduu gibi hasta haz1rland1ktan sonra muayene aleti (spekulum) yerle_tirilir. Rahim az1 özel s1v1larla temizlenir. Daha sonra embriyolog taraf1ndan laboratuvardan getirilen embriyolar ince bir kateter yard1m1yla rahim içerisine yerle_tirilir. Kaç tane embriyo transfer edilecei baz1 kriterlere göre belirlenir. Gereinden fazla embriyo transferi çoul (ikiz, üçüz) gebelik riskini artt1rd11 için sak1ncal1 olabilir. Ya_1 genç olan ve kaliteli embriyolar1;olan hastalarda daha az say1da embriyo transferi planlan1rken, ya_1 ileri olan ve embriyo;kaliteleri zay1f olan hastalarda daha çok say1da embriyo;transferi planlan1r. (Bkz: Kaç tane embriyo transfer edilebilir?)

Transfer edilecek embriyolar1n d1_ k1sm1ndaki zona tabakas1 kal1n ise lazer ile zonaya inceltme i_lem (AHA) uygulanabilir ve daha sonra transfer gerçekle_tirilir.

Embriyo dondurma ve dondurulmu_ embriyo transferi:

Elde edilen kaliteli embriyolardan rahime transfer edilenlerin d1_1nda fazla kalanlar dondurulabilir ve daha sonraki tüp bebek tedavilerinde kullan1labilirler. Bu sayede tekrar tüp bebek uygulancaks1 gerekirse yumurta olu_turma ve yumurta toplancak a_ancaklar1n1n uygulanmas1na gerek kalmadan direkt embriyo transferi yap1labilir. Embriyo dondurma hakk1nda ayr1nt1l1 bilgiye buraya t1klayarak ula_abilirsiniz.

Embriyo transferi sonras1 kullan1lacak ilaçlar:

Genelde progesteron ilaçlar1 reçete edilir ve nas1l kullan1laca1 tarif edilir. Bu ilaçlar tablet, vajinal jel, enjeksiyon _eklinde olabilir. Crinone jel, progestan kapsül gibi… Bunlar1n d1_1nda vitamin veya ba_ka ilaçlar reçete edilmi_se dikkatli _ekilde kullan1lmal1d1r.;Progestan kapsül a1zdan veya vaginal yoldan kullan1l1r.,;crinone jel vaginal yoldan kullan1l1r, progynex ampül kas içerisine enjeksiyon _eklinde;uygulan1r.

Embriyo transferinden sonra gebelik testi (hamilelik testi) ne zancakn, kaç1nc1 gün yap1l1r?

Embriyo transferinden sonra . gün gebelik testi yap1lmas1 gerekir. Tüp bebekte gebelik testi yap1lmas1 hakk1nda ayr1nt1l1 bilgiye buraya t1klayarak ula_abilrisiniz. Kanda gebelik testi (B-HCG deeri) hakk1nda ayr1nt1l1 bilgiye buraya t1klayarak ula_abilrisiniz. Kullan1lan ilaçlar adet gecikmesine neden olabilir, bu nedenle adet gecikmesi her zancakn gebelik olduu anlam1na gelemez.

Ultrason ne zancakn yap1l1r?

Gebelik testinde gebelik saptand11nda henüz ultrasonda görülemeyecek kadar küçüktür. Gebelik testinden -4 gün sonra (transferden 3 hafta sonra) yap1lacak ultrasonda gebelik kesesi ve tekiz,ikiz, üçüz olduu görülebilir. Bazen gebelik ba_ta ikiz veya üçüz olduu halde bir kaç hafta sonra gebelik keselerinden birisi kaybolabilir ve bebek say1s1 azalabilir.

Embriyo transferi sonras1 kanancak, ak1nt1, ar1:

Çoka z miktard
ve doktorunuza danışmadan kullanmancaklısınız. Ağrılar bir iki günde tancakmen geçecektir.

Embriyo transferi sonrası cinsel ilişki:

Cinsel ilişki doktorunuz izin verinceye kadar yasaktır. Transferden gün sonra yapılan gebelik testinde gebelik saptanmazsa cinsel ilişki serbesttir. Gebelik saptanırsa doktorunuz izin verinceye kadar ilişki yasağı devam eder. Gebeliğin büyümesinde bir problem saptanmaz ise doktorunuz genelde gebelik -3 aylık olduğundan cinsel ilişki yasağını kaldıracaktır, doktorunuz izin vermeden ilişkide bulunmancaknız gerekir.

Embriyo transferi yaptıranlar ve hamile kalanlar gebelik haftasını nasıl hesaplar:

Hamilelik haftasını hesaplancakk için embriyo transferi yapılan tarihten itibaren bu güne kadar haftalar sayılır ve sonuca hafta eklenir. Otomatik hesaplayıcıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Embriyo t

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık
escort porno porn sex hikayeleri avcılar escort avrupa yakası escort ataköy escort anadolu yakası escort maltepe escort halkalı escort göztepe escort şişli escort şirinevler escort pendik escort ataşehir escort kartal escort kadıköy escort mecidiyeköy escort ümraniye escort bakırköy escort taksim escort beylikdüzü escort antalya vip escort