DOLAR: 5.27 TL
EURO: 5.95 TL
film izle porno

Sezaryen dikişžleri

3 yıl önce
197 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

SEZARYEN DİKİŞžLERİ

SEZARYEN AMEL0YATI VE C0LT D0K0ž0

Sezaryen ameliyat1nda uterus, fasya, cilt alt1, cilt gibi çe_itli dokulara katmanlar _eklinde diki_ler konularak ameliyata son verilir. Cilt kapat1lmas1 için at1lan diki_ler hem kozmetik aç1dan hem de yara yerinde enfeksiyon, aç1lma v.b komplikasyonlar geli_mesini önlemek aç1s1ndan önemlidir. Sezaryen ameliyat1nda rutin olarak uygulanan cilt kesisi kar1n alt k1sm1nda yatay olarak uygulanan denilen kesidir. Çok nadiren baz1 durumlarda göbekten a_a1ya dik uzanan kesi uygulanmas1 gerekebilir, buna denir. ;Her iki durumda da benzer diki_ yöntemleri cilt kesisi için uygulan1r. Tabii ki hastan1n kozmetik memnuniyeti aç1s1ndan rutin uygulanan pfannenstiel kesi çok daha iyi sonuç verir, ayr1ca daha az ar1ya sebep olur.

Sezaryen ameliyat1nda cilt nas1l dikilir?

En s1k uygulanan cilt diki_ yöntemleri genelde _unlard1r:

– Ciltin alt1na d1_ar1dan görünmeyecek _ekilde at1lan diki_: Buna subkutikuler sütur denir ve genelde kendiliinden eriyen (absorbable) diki_ materyalleri kullan1l1r. Diki_ tek tek deil devaml1 (continue) olacak _ekilde at1l1r. Halk aras1nda buna ad1 verilir. Sezaryen estetik diki_ denilmesinin sebebi diki_in d1_tan görünmemesi ve en önemlisi az miktarda iz b1rakmas1d1r.

– Cilt üzerine staple (tel z1mba) ile at1lan tek tek diki_ yöntemi: Bu yöntemde ayn1 tel z1mba gibi tek tek yerle_tirilen ilmeklerle yara kenarlar1 birbirine yakla_t1r1l1r. Ameliyattan genelde bir hafta sonra bu z1mba telleri basit ve ar1s1z bir _ekilde al1n1r.

– Cilt üzerine tek tek iplik ile at1lan diki_ yöntemleri: Genelde bu tür diki_ler kendiliinden erimeyen süturlerle at1l1r ve ameliyattan yakla_1k hafta sonra diki_lerin tek tek al1nmas1 gerekir.

4- Yap1_t1r1c1 bant yöntemi (strip): Strip denilen _effaf ince bant yara üzerine yap1_t1r1larak yara kenarlar1n1n kar_1 kar1ya gelmesi salan1r. Gerilimi fazla olmayan yaralarda kullan1labilen pratik bir yöntemdir.

Bunlar aras1nda en s1k kullan1lan yöntem bir numarada belirtilen halk aras1nda estetik diki_ denilen yöntemdir. ve numarada belirtilen yöntemleri kar_1la_t1ran bir çok ara_t1rma mevcuttur ve bunlarda farkl1 sonuçlar elde edilmi_tir:

Bir ara_t1rmalarda görünüm, ar1, enfeksiyon gibi faktörler aras1nda fark izlenmemi_tir;(kaynak).

Bir dier ara_t1rmada z1mba ile kapatmada yara yeri aç1lmas1 ve enfeksiyon daha fazla izlenmi_tir, ancak yara yeri görüntüsü, ar1, hasta memnuniyeti gibi konularda fark izlenmemi_tir. Ciltalt1 sütur teknii daha uzun zancakn alm1_t1r (kaynak). Dier bir metaanalizde de benzer _ekilde z1mba ile kapatmada yara yeri aç1lmas1 ve enfeksiyon iki kat daha fazla görülmü_tür. Staple yani z1mba yöntemi daha k1sa süre almas1na ramen ar1 ve kozmetik aç1dan bir fark izlenmemi_tir (kaynak). Dier bir arar_t1rmada cilt alt1 subkutüküler siki_ yönteminin kozmetik aç1dan da daha iyi sonuç verdii saptanm1_t1r (kaynak).


Z1mba (Staple)

Diki_ler ne zancakn iyile_ir?

Cildin en üst epitel tabakas1n1n olu_mas1 4-48 saat içerisinde gerçekle_ir. Bu nedenle genelde ameliyattan – gün sonra hastan1n banyo yapmaya ba_lancaks1na izin verilir.;Cilt dokusunun kar_1 kar_1ya kuvvetle yap1_mas1 ve tancakmen kapanmas1 yakla_1k haftada gerçekle_ir.

Diki_ler ameliyattan kaç gün sonra al1n1r?

Normalde rutin uygulanan cilt alt1 süturlar al1nmaz ve kendiliinden eriyerek kaybolurlar. Eer erimeyen sütur ile diki_ at1lm1_sa genelde ameliyattan 6-7 gün sonra al1n1r. Baz1 durumlarda diki_ alma süresi dei_ebilir.

Diki_ yerlerinde sertlik ve _i_lik, ödem normal midir?

Özellikle ilk haftalarda ödem nedeniyle diki_ alan1na yak1n bölgelerde hafif sertlik ve _i_lik olmas1 normaldir. A_1r1 bir _i_lik varsa doktorunuza dan1_man1z gerekir. Çok büyük ve k1rm1z1-mor renkte _i_lik hematom anlam1na gelebilir.

Diki
Dikişlerin açılması durumunda genelde pansuman yapılarak kendiliğinden kapanması sağlanır kısa süre içerisinde. Nadiren özellikle açıklık büyük ise tekrar bir kaç dikiş atılması gerekebilir. Cilt kesisi yapılan alanda yara kenarları bitişik görünmüyorsa ve aradan cilt altı sarı doku görülüyorsa, sıvı geliyorsa açılma olduğu anlaşılabilir.

Dikiş bölgesinde ağrı, yanma, kaşıntı ve uyuşukluk:

Sezaryenden sonraki ilk günlerde hafif derecede ağrı ve yanma dikiş bölgesi yakınında normaldir. Ağrı özellikle cilt kesisinin uç kısımlarında ve genelde sağ uçta daha fazla olur. Cilt kesisinin kenarlarında hissislik, uyuşukluk haftalarca sürebilir. Ara sıra hafif kaşıntı meydana gelebiliir. Aşırı ağrı durumunda doktorunuza danışmalısınız.

Dikiş yerinde kızarıklık, sıcaklık, kötü kokulu akıntı:

Dikiş bölgesinde ısı artışı ve kızarıklık olması özellikl

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık
escort porno porn sex hikayeleri avcılar escort avrupa yakası escort ataköy escort anadolu yakası escort maltepe escort halkalı escort göztepe escort şişli escort şirinevler escort pendik escort ataşehir escort kartal escort kadıköy escort mecidiyeköy escort ümraniye escort bakırköy escort taksim escort beylikdüzü escort antalya vip escort