Penis Tümörleri
Penis Tümörleri
Penis (kamış):
tümörleri, gelişen sağlık hizmetleriyle birlikte azalma göstermiştir. Sıklığı ülkeden ülkeye değişir. Asya ülkelerinde hala sık görülmektedir; Çin, Vietnam, Cava ve Tayland da erkeklerde ortaya çıkan tümörlerin yüzde 12-19″²unu oluşturur. Batı da ise bu oran çok azalmıştır. ABD de binde 1-2, Avrupa da yüzde 1 dolayındadır. Sünnetin, sünnet derisi ile penis başı arasında penis bezi salgılarının birikimini engellediği ve bu nedenle tümör oluşumuna karşı koruyucu bir etki yaptığı sanılmaktadır. Sünneti yaşamının ilk yıllarında uygulayan Yahudiler arasında penis tümörlerine hemen hiç rastlanmaz. Buna karşılık daha geç sünnet olan Müslümanlar da tümör oluşumuna daha sık rastlanmaktadır. Penis tümörlerinin sağlık koşullarının kötü olduğu bölgelerde sık görüldüğü söylenebilir. Geri kalmış ülkelerde, sünnetsiz erkeklerde penis tümörü sıklığı yüksektir. Sağlık koşullarının kötülüğü penis tümörlerinin yanında kronik penis iltihaplarının da daha sık görülmesine yol açmaktadır.
Cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklar ve kondiloma aküminata da (virüse bağlı penis siğili) penis tümörlerinin oluşumunu kolaylaştıran etkenlerdir. Penis tümörleri en çok 50-60 yaşlarında görülür.
Belirtileri

Ülserli ve yayılma eğilimi olan penis tümörü, yassı bir kabartı biçiminde ortaya çıkar. Kabartının rengi gridir. Kısa sürede ortası çukurlaşır ve çukurun kenarında düzensiz bir kabarıklık kalır. Üstü kabarık, pürtüklü olan tip ise rnantara benzer ve ilerleyerek zancaknla tüm penisi kaplar. Penis tümörleri genelde sünnet olmayanlarda geliştiği için, ilk belirtiler sünnet derisinin allında kalarak gözden kaçabilir. Bu durumda ilk fark edilen belirtiler sınırlı bir alanda ortaya çıkan sertlik, cinsel birleşme sırasında ağrı ve kanlı akıntıdır. İdrar yaparken yanma daha seyrektir ve ancak tümörün siyeğe (üretra) yayıldığı durumlarda ortaya çıkar.
İncelemeler

Tanıya yardımcı en önemli İncelemelerden biri biyopsidir. Sünnetli hastalarda biyopsi için parça almak büyük bir güçlük çıkartmaz. Tersi durumlarda sünnet derisini geriye çekmek olanaksızsa bu deri kesilerek biyopsi yapılır. Bölgesel lenf düğümlerinde büyüme olup olmadığını veya lenf düğümlerinin etkilenip etkilenmediğini anlancakk için lenfografıden (kontrast madde verilerek lenf sistemi filminin çekilmesi) yararlanılır.
Ayırıcı Tanı

Peniste kabartı hemen kötü huylu bir tümör kuşkusunu doğurur. Ülserli tip, frengiyi veya cinsel yolla bulaşan başka ülserli hastalıkları düşündürebilir. Bu ülserin şuurları, hastalığın öyküsü, VDRL testi, yumuşak ülserin kıvamı ve görünümü, büyük ve ağrılı lenf düğümlerinin bulunması ayırıcı tanıda değerlidir. Ayırıcı tanı içki göz önünde bulundurulması gereken öbür lezyonlar, kondiloma aküminata, küçük nodüllü lezyonlar, tüberkülom, akantom (iyi veya kötü huylu, iğne hücreli bir kütle), lenf yollarında genişleme, sünnet derisinin iltihabına bağlı yağ bezeleri ve lökoplakilerdir.
Hastalığın Gidişi ve Komplikasyonlar

Ülserli ve yayılarak ilerleyen tip hızlı gelişir, penis gövdesiyle sünnet derisine yayılma eğilimindedir ve çevre dokularda hasara yol açabilir. Bunun sonucunda enfeksiyonlar ve doku ölümü görülür. Tümör penisin gözenekli cisimlerine ve siyeğe yayıhr. Vejetan (karnabahar görünümlü) tip ise yavaş veya hızlı ilerleyerek tüm organı kaplar, ikincil enfeksiyonlara yol açar, ancak penisin gözenekli cismine daha seyrek yayılır. Tümör öncelikle lenf yoluyla iki yanlı olarak kasık lenf düğümlerine sıçrar. Az sayıda olguda tümör böğür lenf düğümlerine yayılır. Geç evrede ortaya çıkan bölgesel yayılma ülserli tipte daha çok görülür. Gene de lenfografi ve özellikle yapısal doku incelemesi uygulanmadan lenf düğümü büyümesinin tümör yayılımına mı, yoksa yineleyen enfeksiyonlara mı bağlı olduğuna karar vermek güçtür.
Hastalığın ilerlemesiyle penisin anormal bir biçim alması veya hasara uğrancaksı gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu evrede iltihap ve kanancak komplikasyonlanyla hastalık tablosu ağırlaşır. Bu belirtiler tümörün gözenekli cisme kadar ulaştığını gösterir. Hastanın idrar yapması olanaksız veya aşırı ağrılıdır. Hastalık genelde görece yavaş ilerler. Ama hızlı ilerleyen olgular da vardır. Farklılaşmamış kötü huylu hücrelerden oluşan karsinomlar, daha hızlı ilerler. Bu süre birkaç aydan 1-2 yıla kadar değişir. Buna karşılık vejetan tipler 2-5 yıl arasında değişebilen daha yavaş bir ilerleme gösterir. Uzak organlara sıçrancak seyrek görülür ve hasta daha çok bölgesel ve/veya leğen bölgesindeki yaygın yinelemeler nedeniyle ölür.
Tedavisi

* Genel ilkeler : Tümörlerin oluşumu göz önüne alındığında, önleyici tedavinin önemi ortaya çıkar. Sünnet derisinin tam anlamıyla geriye çekilemediği durumlarda sağlık ve temizlik yönünden sünnet gereklidir. Toplumda genel sağlık bilincinin geliştirilmesi ve olası iltihaplanmaların önüne geçilmesi tümöre karşı etkili bir korunma sağlar.
* Cerrahi tedavi : Tümör, penis ile sünnet derisi arasındaysa ve çevresinden en az 2 cm sağl
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*