DOLAR: 5.27 TL
EURO: 5.95 TL
film izle porno

Menopozu geciktirmek veya önlemek mümkün mü?

3 yıl önce
282 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

MENOPOZU GECİKTİRMEK VEYA ÖNLEMEK MÜMKÜN MÜ?

ERKEN MENOPOZ ERTELENEB0L0R M0? ENGELLENEB0L0R M0?

Menopoz kad1n hayat1n1n doal a_ancaklar1ndan birisidir. Her kad1n öncelikle genetik yap1s1nda belirlenen bir ya_ta menopoza girecektir. Sigara ve yeterli beslenme gibi baz1 çevresel faktörler de kad1nlar1n menopoza girme ya_1n1 az oranda etkileyebilmektedir ancak en önemli faktör genetiktir. Kad1nlar1n menopoza girme ya_1 genelde anneleri ve k1z karde_leri ile benzerlik gösterir. Menopozun ba_lancak ya_1 hakk1nda ayr1nt1l1 bilgi ayr1ca yaz1lm1_t1r, buraya t1klayarak ula_abilirsiniz. Bu nedenle önemli olan bir kad1n1n menopoza girme ya_1n1 geciktirmek veya menopoza girmesini tancakmen engellemek deildir. Önemli olan menopoza giren kad1nlar1n doru takip ve tedavilerle olas1 komplikasyonlardan, kemik erimesinden, çe_itli _ikayetlerden korunmalar1d1r.

Bir kad1n1n menopoza girmesi geciktirilebilir mi veya tancakmen önlenebilir mi?

Menopoz kad1n1n yumurtal1klar1n1n (overlerinin) art1k hormon üretemez, yumurta geli_tiremez yani fonksiyon göremez hale gelmesi sonucunda adetlerinin tancakmen kesilmesidir. Bu durumda:

– Menopoza tancakmen girmi_ bir kad1n1n art1k baz1 ilaçlarla yumurtal1klar1n1n yeniden fonksiyon görebilmesini salancakk yani yumurta üretmesini ve hormon üretmesini salancakk mümkün deildir. Hiçbir ilaç, hormon, bitkisel madde bunu salayancakz.

– Menopoza girmi_ olan bir kad1na verilen hormon ilaçlar1 ile adet görmesi ve ate_ basmasi gibi _ikayetlerinin geçmesi salanabilir. Ancak adet ;görmesi ve _ikayetlerinin geçmesi bu kad1n1n menopozunun engellendii veya art1k kad1n1n menopozda olmad11 anlam1na gelmez. Bu kad1n sadece d1_ar1dan verilen hormon ilaçlar1 sayesinde yapay olarak rahim duvar1n1n geli_mesi sayesinde adet kanancaklar1 görmektedir ancak yumurtal1klar1 hiç hormon ve yumurta üretmemektedir. Bu nedenle d1_ar1dan verilen ilaç kesildiinde tekrar adet göremeyecektir.

– Menopoza henüz girmemi_ olan genç ya_ya bir kad1nda veya menopoz dönemine yakla_an orta ya_l1 bir kad1nda verilecek ilaçlar, hormonlar, tedaviler menopoza girecei ya_1 dei_tirmez. Her kad1n1n menopoza girecei ya_1 yani yumurtal1klar1n1n fonksiyon göremez hale gelecei ya_ genetik olarak belirlenmi_tir. D1_ar1dan verilen ilaçlar adetlerini düzenleyebilir veya baz1 _ikayetlerini önleyebilir ancak kad1n ilaç kullanmadan ne zancakn menopoza girecekse yine o zancakn girecektir.

– Menopoza girme ya_1n1 az miktarda etkileyen baz1 çevresel faktörler vard1r. Örnein sigara içmek ve yetersiz, dengesiz beslenmek gibi. Bu tür faktörlerden uzak duran kad1nlar manopoza -2 y1l daha geç girmektedir.

Menopozu geciktirmenin;yollar1 var m1? 0laçlar, hormonlar, bitkiler?;

Bu ancakçla bilinçsizce kullan1lmaya çal1_1lan bitkiler, kürler, yiyecekler, içecekler v.b çok zararl1 etkiler meydana getirebilir. 0çeriklerindeki çe_itli maddeler rahim kanseri benzeri hastal1klara dahi neden olabilir. Bu nedenle asla doktora dan1_1lmadan kullan1lmancaklar1 gerekir. Kad1n hastal1klar1 ile ilgili kullan1lan ilaçlar ve hormon preperatlar1 menopoza girmeyi engellemez, fonksiyon görmeyen ve hormon üretmeyen yumurtal1klar1n yeniden eskisi gibi olmas1n1 salancakz sadece kad1n1n yapay olarak adet görmesini salar ve baz1 _ikayeterin önlenmesini salar.

Erken menopozu önlemek, ertelemek mümkün mü?

Menopozun 4 ya_1ndan önce ba_lancaks1 yani 4 ya_1ndan önce bir kad1n1n tancakmen adet göremez halde yumurtal1k fonksiyonlar1n1 yitirmesi erken menopozdur. Erken menopoz da yukar1da anlat1ld11 gibi önlenemez veya yumurtal1klar1n tekrar fonksiyon görür hale gelmesi salanancakz ancak bu hastalar1n daha ileri ya_lara kadar adet görebilmeleri ilaçlarla salanabilir. Menopoza bal1 geli_ebilecek kemik erimesi gibi komplikasyonlar ilaçlarla ve egzersizle, doru beslenme ile önlenebilir. Ancak erken menopoz durumu geri döndürülemez, yumurtal1klar1n tekrar fonksiyon görebilmesi, östrojen ve progesteron hormonu üretebilmesi, gebelik olu_turabilir hale gelmesi mümkün deildir.

Erken menopoza girmek genetik tedavi ile engellenebilir mi?

Baz1 ara_t1rmalarda erken meno
bir çok hastalık gibi genetik tedavisinin mümküm olabileceği tahmin edilmektedir.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık
escort porno porn sex hikayeleri avcılar escort avrupa yakası escort ataköy escort anadolu yakası escort maltepe escort halkalı escort göztepe escort şişli escort şirinevler escort pendik escort ataşehir escort kartal escort kadıköy escort mecidiyeköy escort ümraniye escort bakırköy escort taksim escort beylikdüzü escort antalya vip escort