DOLAR: 5.27 TL
EURO: 5.95 TL
film izle porno

Menopozda hamilelikten korunmak gerekir mi?

3 yıl önce
291 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

MENOPOZDA HAMİLELİKTEN KORUNMAK GEREKİR Mİ?

MENOPOZ VE GEBEL0K

Menopoz dönemine yakla_1rken gebelikten korunma yöntemleri:

4-4 ya_ civar1nda menopoz dönemine yakla_1rken hamilelikten korunmak her zancaknkinden daha önemlidir çünkü bu ya_larda çiftler çounlukla istedikleri çocuk say1s1na çoktan eri_mi_lerdir ve sürpriz bir gebelik sonucu çocuk sahibi olmak istemezler. Ayr1ca bu ya_larda gebelik hem anne hem bebek aç1s1ndan risklidir. Gebelikte annede tansiyon yükselmesi, preeklampsi gibi t1bbi problemler, bebekte anomali (sakatl1k) riskinde art1_ olabilmektedir.;

4 ya_1ndan sonra menopoz dönemine kadar hangi yöntemlerle korunulabilir:
– Bu ya_ grubundaki kad1nlarda en çok önerilen ve en güvenli doum kontrol yöntemleri spiral;(ria) ve ameliyatla tüp balancak yöntemleridir.
– Doum kontrol haplar1 (OKS) özellikle sigara içenlerde 3 ya_1ndan sonra çok önerilmez. Dancakr t1kan1kl11 gibi ciddi problemlere sebep olabilir.
– Ayl1k ve 3 ayl1k hormon içeren ineler çok tercih edilen yöntemler deildir. Çünkü s1kl1kla adet düzensizliine neden olurlar.
– Erkein prezervatif kullanmas1 alternatiflerden birisidir ancak çok güvenilir bir yöntem deildir ve çou erkek taraf1ndan sevilmeyen bir yöntemdir.
– Geri çekme (ili_ki s1ras1nda bo_alaca1n1 anlayan erkein d1_ar1 bo_almas1) yöntemi hiçbir ya_ grubunda önerilmeyen yüksek gebelik riski ta_1yan bir yöntemdir.
– Takvim yöntemi yani yumurtlancak olan günleri hesaplayarak dier zancaknlarda ili_kiye girme _eklinde uygulancak hiç güvenilir deildir. Özellikle 4 ya_1ndan sonra yumurtlancak (ovulasyon) daha da düzensizle_eceinden bu yöntem asla kullan1lmancakl1d1r.
– Vazektomi yani erkein kanallar1n1 balatmas1 uygun alternatiflerden birisidir.

Yukar1daki bilgilere ramen her doum kontrol yöntemi her çifte uymaz, bu nedenle korunmak isteyen çiftler mutlaka doktorlar1na dan1_mal1d1r. Uygun olmayan ve bilinçsizce uygulanan korunma yöntemleri hem istenmeyen hamileliklerle sonuçlanabilir hem de sal1k aç1s1ndan risklere sebep olabilir. Doum kontrol yöntemleri hakk1nda ayr1nt1l1 bilgiye buraya t1klayarak ula_abilirsiniz.

Menopoza giren ve adetleri tancakmen kesilen kad1nlar1n korunmas1 gerekir mi?
– ya_1ndan önce menopoza giren kad1nlar1n hiç adet görmeden y1l geçirmelerinden sonra korunma yöntemlerini b1rakabilecekleri önerilir.;
– ya_ ve üzerinde menopoza giren kad1nlar1n hiç adet görmeden y1l;geçirmelerinden sonra korunma yöntemlerini b1rakabilecekleri önerilir.

Menopoz _ikayetleri için kullan1lan hormon ilaçlar1 hamilelikten korur mu?
Menopozda ate_ basmas1, terleme gibi _ikayetler içim kullan1lan hormon ilaçlar1 _ekil olarak doum kontrol haplar1na benzedii için koruma görevi de yap1yor san1lmaktad1r bazen ancak bu doru deildir. Menopozda kullan1lan hormon ilaçlar1 hamilelii engellemez bu nedenle mutlaka ek bir korunma yöntemi kullan1lmal1d1r. Doktorunuz size en uygun korunma yöntemini (spiral, tüp balancak v.b) önerecektir.
Yap1lan ara_t1rmalarda menopozda kullan1lan hormon ilaçlar1n1n hatsalar1n yar1s1ndan fazlas1nda yumurtlancaky1 (ovulasyon) engellemedii görülmü_tür.

4 ve ya_lar1nda hamile kalma riski ne kadard1r?
4- ya_a aras1nda korunmayan çiftlerin hamile kalma _ans1 %-3 kadarken, ya_1ndan sonra bu _ans % civar1na iner.

Menopozda hamile kal1n1r m1? (Erken menopozda)
Menopoz te_hisi kad1n1n ay aral1ks1z adet görememesinden sonra konur. Eer kad1n1n yumurtal1k fonksiyonlar1n1n çok azald11 hormon testleri ile gösterilmi_se ve ay boyunca adet görememi_se bundan sonra hamilelik imkans1z denilecek kadar zordur. Ancak henüz uzun süreli bir adet görememe olmam1_sa ve kötü hormon deerleri (yüksek FSH hormonu) veya düzensiz adetler gibi belirtilerden dolay1 menopozun yakla_t11 söylenmi_se bu durumda dü_ük de olsa hamile kalma _ans1 vard1r. Bu _ans1 belirleyen en öne

Hamile kalamıyorum, menopoza mı giriyorum?
4 yaşından sonra gebe kalancakmanın tek nedeni menopoz değildir. Eğer kadında adet düzensizliği ve hormonlarda kötüleşme (FSH ;yüksekliği) varsa menopoz kısırlık sebebi olarak düşünülebilir. Ancak hormon değerleri normal olan bir kadında adetleri düzensiz olsa bile kısırlık sebebi olarak menopoz düşünülmez, başka nedenleri de araştırmak gerekir. Kadında veya erkekte kısırlığa yani hamile kalancakmaya neden olan çeşitli nedenler olabilir, ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İleri yaşta ve menopozda hamilelik için tüp bebek yapılabilir mi?
Yaş ilerledikçe ve menopoz yaklaştıkça kadının yumurtalık kapasitesi ve yumurta kalitesi azalır. Bu nedenle hem kendiliğinden gebe kalma şansı, hem ilaç tedavileri ile

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık
escort porno porn sex hikayeleri avcılar escort avrupa yakası escort ataköy escort anadolu yakası escort maltepe escort halkalı escort göztepe escort şişli escort şirinevler escort pendik escort ataşehir escort kartal escort kadıköy escort mecidiyeköy escort ümraniye escort bakırköy escort taksim escort beylikdüzü escort antalya vip escort