DOLAR: 6.15 TL
EURO: 6.97 TL
film izle porno Maltepe Escort pendik escort alanya escort

Kemik erimesinden (osteoporozdan) korunmanın yolları

2 yıl önce
176 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

KEMİK ERİMESİNDEN (OSTEOPOROZDAN) KORUNMANIN YOLLARI

Osteoporoz(kemikerimesi)gelişmeriskiniazaltmakiçinvekırıkgibikomplikasyonlarındankorunmakiçinbirtakımunsurlaradikkatetmekgerekir.Bunlar:

Kalsiyumdanzenginbeslenin

Toplamkemikkütlesinin%2’sinikalsiyumoluştururvekalsiyumosteoporozunönlenmesivetedavisiiçinenönemlimineraldir.Çocuklukvegençlikçağındaalınankalsiyumdailerikiyaşlardaoluşacakkemikkitlesinietkiler.Yetişkinleringünlük1-15mgkadarkalsiyumalmalarıönerilir.Gebelerdeveemzirenlerdebuihtiyaçdahadaartarbesinlerlegünlük15mgkalsiyumalmalarıgerekir.

Kalsiyumbaşlıcasütvesütürünlerinden,yoğurt,peynirdenalınabilir.Bunundışındatazeyeşilsebzevemeyveler,buğdayürünleri,madensuyu,meyvesuları,dondurmakalsiyumdanzengindiğerbesinlerdir.

İlaç(tabletveyatoz)halindekalsiyumsadecedoktortarafındanönerilmişsealınmalıdır.Aşırıkalsiyumalınmasıböbrektaşıoluşumugibibirtakımhastalıklarayolaçabilir.Kalsiyumvedemirhaplarıbirliktealındığındançözünmezkompleksleroluşturarakkaybauğrarlaroyüzdenbirliktealınmancaklıdır.

Dvitaminivediğervitaminleriyeterlialın

OsteoporozkonusundaaklailkgelecekvitaminDvitaminidir.Dvitaminikalsiyumvefosforunbarsaklardanemiliminiarttırırvekemikyapımınıarttırır.GüneşışınlarınayeterlimaruzkalmadaDvitaminininaktifleşmesiaçısındanönemlidir.Sağlıklıkemikleriçingünde4-8üniteDvitaminialınmalıdır.

Kemikyapımınınarttırılmasıveosteoporozunönlenmesiaçısındanönemlidiğervitaminler:vitamini,Kvitamini,Avitamini,B12vitaminivefolikasittir.

Vücudunuzuherzancakndoğrupozisyondatutun

Vücuduherzancakndoğrupozisyondatutmakdakemikleriveomurgayıkorumakaçısındanönemlidir.Ayaktabaşdik,omuzlararkada,karıniçeçekikpozisyondadurmakgerekir.Otururkendekamburdurmancakk,dikdurmakgerekir.Öneeğilirkenvebirşeyalırkenmutlakadizlerikırarakağilmekgerekir.Evişleriniyaparkenyinedizlerikırarakveyaçömelerekyapmakgerekir.Yumuşakyataklardayatılmancaklıdır,sertveaynızancakndaesnekolanyataklaridealdir.

Düzenliegzersizyapın

Düzenlivesürekliyapılanegzersiz,sporgibiaktivitelerkemiklerikorumakaçısındançokfaydalıdır.Örneğinyürüme,koşma,fitness,ağırlıkkaldırma…Kaslarıngelişmesivegüçlenmesikemikleredefaydasağlarvegüçlendirir.

Sigaraiçmeyin

Sigaraiçenlerdekemikyoğunluğıdahaazdırvekırıkriskiartmıştır.Örneğinkalçakırığıriskisigarakullananlardaikikatfazladır.Sigaranedenkemiklerindüşmanıdır,çünkü:

-Kadınlardaöstrojenüretiminiazaltır

-Karaciğerdeöstrojenyıkımınıarttırır

-Erkeklerdetestesteronsentezisiazaltır

-Böbreküstübezlerindensalınanandrojenlerinöstrojenedönüşümünüazaltır

-Çeşitlitoksşkmaddelerikemikhücrelerindehasaroluşturur

-Kadınlardamenopoza1-2yıldahaerkengirilmesinenedenolur

Aşırıalkolosteoporozanedenolur

Aşırıderecedealkolalımıçeşitlimekanizmalarlakemiklerüzerindeolumsuzetkileroluşturur.

Aşırıkafeintüketmeyin

Kafeindiürtik(idrararttırıcı)etkisindendolayıkalsiyumvemagnezyumunidrarlaatılımınıarttırır.Günde4fincandanfazlakahveiçilmemeliveiçilsedahibukahveninyolaçacağıkaybıkarşılancakkiçinkalsiyumdanzenginbeslenmekgerekir.

ޞeker

ޞekerkalsiyum,magnezyumvediğerminerallerinidrarlaatılımınıarttırırvebarsaklardankalsiyumemiliminiarttırır.ޞekerlikahveveyakoladaolduğugibişekervekafeininaynıandaalınmasıkemikleriçinoldukçazararlıdır.

Proteinler

Aşırıproteintüketimikalsiyumkaybınaveosteoporozanedenolur.

Yağlar

Aşırıyağdanzenginbeslenilmesikalsiyumvemagnezyumunbarsklardanemiliminiazaltırvekemikkaybınanedenolur.

İdealkilonuzukoruyun

Zayıflıkosteoporoziçinbirriskfaktörüdür.Düşükvücutağırlığıolankişilerdekaskütlesideazolduğuiçinkemiklereyeterinceyükbinmemesindendolayıkemiklerdezayıfolur.Ayrıcabukişilerdeyağdokusudaazdırbudaöstrojenüretimininazalmasınayolaçar.(Östrojenkemiklerikoruyanbirhormondur.)Aşırıkilodasağlıkaçısındançeşitlisorunlaryarattığıgibidizgibeklemlereaşırıyükbinmesindendolayıeklemproblemlerideyaratabiliroyüzdenidealvücutağırlığıosteoporoziçindeenuygunolanıdır.

Osteoporozanedenolanilaçlarıkullanırkendikkatliolun


Glukokortikoidlerdenenkortizontüreviprednizonvedeksametazongibiilaçlar,troidhormonları,heparinvewarfarin,karbamezapin,fenitoin,birtakımandidepresanlar,lityum,izoniyazid,aliminyumiçerenantiasitler,sitotoksikilaçlarkemikerimesineyolaçabilirler.

Butürilaçlarıuzunsürekullanacakkişilerinkemikerimesigelişmesiriskinekarşıdüzenlikontrolleregitmesigerekir.Düzenliegzersiz,yeterlikalsiyumveDvitaminialınması,sigaranınbırakılmasıosteoporozriskiniazaltmakiçinyapılmasıgerekenlerdir.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık