DOLAR: 5.27 TL
EURO: 5.95 TL
film izle porno

Kemik erimesinden (osteoporozdan) korunmanın yolları

3 yıl önce
208 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

KEMİK ERİMESİNDEN (OSTEOPOROZDAN) KORUNMANIN YOLLARI

Osteoporoz(kemikerimesi)gelişmeriskiniazaltmakiçinvekırıkgibikomplikasyonlarındankorunmakiçinbirtakımunsurlaradikkatetmekgerekir.Bunlar:

Kalsiyumdanzenginbeslenin

Toplamkemikkütlesinin%2’sinikalsiyumoluştururvekalsiyumosteoporozunönlenmesivetedavisiiçinenönemlimineraldir.Çocuklukvegençlikçağındaalınankalsiyumdailerikiyaşlardaoluşacakkemikkitlesinietkiler.Yetişkinleringünlük1-15mgkadarkalsiyumalmalarıönerilir.Gebelerdeveemzirenlerdebuihtiyaçdahadaartarbesinlerlegünlük15mgkalsiyumalmalarıgerekir.

Kalsiyumbaşlıcasütvesütürünlerinden,yoğurt,peynirdenalınabilir.Bunundışındatazeyeşilsebzevemeyveler,buğdayürünleri,madensuyu,meyvesuları,dondurmakalsiyumdanzengindiğerbesinlerdir.

İlaç(tabletveyatoz)halindekalsiyumsadecedoktortarafındanönerilmişsealınmalıdır.Aşırıkalsiyumalınmasıböbrektaşıoluşumugibibirtakımhastalıklarayolaçabilir.Kalsiyumvedemirhaplarıbirliktealındığındançözünmezkompleksleroluşturarakkaybauğrarlaroyüzdenbirliktealınmancaklıdır.

Dvitaminivediğervitaminleriyeterlialın

OsteoporozkonusundaaklailkgelecekvitaminDvitaminidir.Dvitaminikalsiyumvefosforunbarsaklardanemiliminiarttırırvekemikyapımınıarttırır.GüneşışınlarınayeterlimaruzkalmadaDvitaminininaktifleşmesiaçısındanönemlidir.Sağlıklıkemikleriçingünde4-8üniteDvitaminialınmalıdır.

Kemikyapımınınarttırılmasıveosteoporozunönlenmesiaçısındanönemlidiğervitaminler:vitamini,Kvitamini,Avitamini,B12vitaminivefolikasittir.

Vücudunuzuherzancakndoğrupozisyondatutun

Vücuduherzancakndoğrupozisyondatutmakdakemikleriveomurgayıkorumakaçısındanönemlidir.Ayaktabaşdik,omuzlararkada,karıniçeçekikpozisyondadurmakgerekir.Otururkendekamburdurmancakk,dikdurmakgerekir.Öneeğilirkenvebirşeyalırkenmutlakadizlerikırarakağilmekgerekir.Evişleriniyaparkenyinedizlerikırarakveyaçömelerekyapmakgerekir.Yumuşakyataklardayatılmancaklıdır,sertveaynızancakndaesnekolanyataklaridealdir.

Düzenliegzersizyapın

Düzenlivesürekliyapılanegzersiz,sporgibiaktivitelerkemiklerikorumakaçısındançokfaydalıdır.Örneğinyürüme,koşma,fitness,ağırlıkkaldırma…Kaslarıngelişmesivegüçlenmesikemikleredefaydasağlarvegüçlendirir.

Sigaraiçmeyin

Sigaraiçenlerdekemikyoğunluğıdahaazdırvekırıkriskiartmıştır.Örneğinkalçakırığıriskisigarakullananlardaikikatfazladır.Sigaranedenkemiklerindüşmanıdır,çünkü:

-Kadınlardaöstrojenüretiminiazaltır

-Karaciğerdeöstrojenyıkımınıarttırır

-Erkeklerdetestesteronsentezisiazaltır

-Böbreküstübezlerindensalınanandrojenlerinöstrojenedönüşümünüazaltır

-Çeşitlitoksşkmaddelerikemikhücrelerindehasaroluşturur

-Kadınlardamenopoza1-2yıldahaerkengirilmesinenedenolur

Aşırıalkolosteoporozanedenolur

Aşırıderecedealkolalımıçeşitlimekanizmalarlakemiklerüzerindeolumsuzetkileroluşturur.

Aşırıkafeintüketmeyin

Kafeindiürtik(idrararttırıcı)etkisindendolayıkalsiyumvemagnezyumunidrarlaatılımınıarttırır.Günde4fincandanfazlakahveiçilmemeliveiçilsedahibukahveninyolaçacağıkaybıkarşılancakkiçinkalsiyumdanzenginbeslenmekgerekir.

ޞeker

ޞekerkalsiyum,magnezyumvediğerminerallerinidrarlaatılımınıarttırırvebarsaklardankalsiyumemiliminiarttırır.ޞekerlikahveveyakoladaolduğugibişekervekafeininaynıandaalınmasıkemikleriçinoldukçazararlıdır.

Proteinler

Aşırıproteintüketimikalsiyumkaybınaveosteoporozanedenolur.

Yağlar

Aşırıyağdanzenginbeslenilmesikalsiyumvemagnezyumunbarsklardanemiliminiazaltırvekemikkaybınanedenolur.

İdealkilonuzukoruyun

Zayıflıkosteoporoziçinbirriskfaktörüdür.Düşükvücutağırlığıolankişilerdekaskütlesideazolduğuiçinkemiklereyeterinceyükbinmemesindendolayıkemiklerdezayıfolur.Ayrıcabukişilerdeyağdokusudaazdırbudaöstrojenüretimininazalmasınayolaçar.(Östrojenkemiklerikoruyanbirhormondur.)Aşırıkilodasağlıkaçısındançeşitlisorunlaryarattığıgibidizgibeklemlereaşırıyükbinmesindendolayıeklemproblemlerideyaratabiliroyüzdenidealvücutağırlığıosteoporoziçindeenuygunolanıdır.

Osteoporozanedenolanilaçlarıkullanırkendikkatliolun


Glukokortikoidlerdenenkortizontüreviprednizonvedeksametazongibiilaçlar,troidhormonları,heparinvewarfarin,karbamezapin,fenitoin,birtakımandidepresanlar,lityum,izoniyazid,aliminyumiçerenantiasitler,sitotoksikilaçlarkemikerimesineyolaçabilirler.

Butürilaçlarıuzunsürekullanacakkişilerinkemikerimesigelişmesiriskinekarşıdüzenlikontrolleregitmesigerekir.Düzenliegzersiz,yeterlikalsiyumveDvitaminialınması,sigaranınbırakılmasıosteoporozriskiniazaltmakiçinyapılmasıgerekenlerdir.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık
escort porno porn sex hikayeleri avcılar escort avrupa yakası escort ataköy escort anadolu yakası escort maltepe escort halkalı escort göztepe escort şişli escort şirinevler escort pendik escort ataşehir escort kartal escort kadıköy escort mecidiyeköy escort ümraniye escort bakırköy escort taksim escort beylikdüzü escort antalya vip escort