İkili tarama testi nedir?
İKİLİ TARAMA TESTİ NEDİR?

GEBELİKTE (HAMİLELİKTE) İKİLİ TEST NEDİR?

İkili tarancak testi gebelikte bebekte olabilecek birtakım kromozomal anomalileri araştırmak için yapılan bir testtir. İkili test sonucuna göre bebekte trizomi (down sendromu) ve trizomi 8 (Edwards sendromu) denilen kromozomal anomalilerin bebekte olma riski araştırılır. Bu hastalıklar zeka geriliği ve birtakım organ anomalileri olan hastalıklardır. Bu testlere zeka testi denmesinin nedeni de budur, ikili test bebeğin zeka düzeyini ölçen bir test değildir.

İkili test için gebeliğin -4 haftaları arasında anneden kan alınır (aynı normal kan tahlillerinde alındığı gibi). Bu kanda;β-hCG ve PAPP-A düzeyleri ölçülerek, annenin yaşı ve diğer birtakım özellikleri ile formule edilerek bilgisayar yardımıyla sonuç belirlenir. Bu teste ikili test denir. Eğer bu formüle bebeğin ense kalınlığı (NT) de eklenirse elde edilen ;sonucun doğruluk oranı daha net olur, bu teste kombine test;(ikili kombine test) denir. Yani kombine test, ikili test ile ense kalınlığınının kombine edilmesi sonucu yapılan bir testtir. İkili test tarancaksı ile down sendromlu bebeklerin %65’i tespit edilebilirken, kombine test ile %85’i tespit edilebilir. Her iki test de down sendromlu bebeklerin tancakmını tespit edemez, down sendromlu bebek taşıyan gebeliklerin bir kısmında bu testlerin sonucunda risk yüksek gelmeyecektir, normal gelecektir.

İkili test sonucunda bu kromozomal anomalilerin bebekte kesin olarak var olup olmadığı tespit edilemez sadece bebekte bu anomalilerin olma riski normalden yüksek mi değil mi sorusunun cevabı alınır. Eğer risk normalden yüksek çıkarsa bebekte bu anomaliler kesin var mı sorusunun cevabını almak için CVS veya amniosentez;yöntemleri uygulanır.

İkili test sonucuna göre risk belirleme:

İkili test sonucunda Down sensromu için yüksek risk sınırı /7 kabul edilir. Yani sonuç /7’den büyük çıkarsa (örneğin /) bebekte Down sendromu olma riski normalden yüksektir ;ancak bebek normal de olabilir. Kesin tanı için CVS veya amniyosentez yapılmalıdır.

İkili test sonucunda Edwards sendromu (trizomi 8) için yüksek risk sınırı / kabul edilir.;Yani sonuç /’den büyük çıkarsa (örneğin /8) bebekte Edwards sendromu olma riski normalden yüksektir ancak bebek normal de olabilir. Kesin tanı için CVS veya amniyosentez yapılmalıdır.

Burun Kemiği ölçümü (nazal bone):

Burun kemiği yokluğu (nazal bone absence) diye tanımlancakk daha doğrudur, çünkü kemiğin varlığı veya yokluğu değerlendirilir. Nazal kemik yani burun kemiğinin ultrasonla değenlendirilmesini de ikili testle kombine ederek değerlendiren birtakım merkezler vardır. Nazal kemiğin ultrasonda görülememesi trizomi olma riskini arttırır. Çünkü nazal kemik -4 hafta arasında normal fetusların %98’inde görülebilir, sadece %’sinde görülemez. Trizomili olan fetusların ise %7’inde nazal kemik görülemez. Trizomi 8 olan fetusların %5’sinde nazal kemik görülmez. Trizomi 3 olan fetusların %3’unda nazal kemik görülmez.
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*