Havalı yosun, blosentang, fucus vesiculosus
Havalı yosun, Blosentang, Fucus vesiculosus

Yosun 0,3-1m Ca,Ho,Na Tal
Havalı yosun, Blosentang, Fucus vesiculosus
Esmer yosunu Syn: Fucus marinosus
Deniz yosunu
Ketencik
Fukus
Tang
Kabarcıklı yosun
Familyası: Esmeryosungillerden, Braunalgen, Fucaceae
Drugları: Esmer yosun talı; thallus 
Havalı yosun talından (sürgünleri) çay, tentür ve natürel ilaç elde edilir.
Giriş: Denizdeki yosunların 30.000 çeşidi bulunur ve bunlardan henüz 800’ü incelenebilmiştir. Yosunlardan Havalı yosun; Fucus vesiculosus, Testere yosun; F.serratus, Düğümlü yosun; Ascophylum nodosum ve Mikro yosun; Spirulina paltensis tıbbi maksatla kullanılırlar. Bizi en çok esmer yosun ilgilendirmekte olup onu ele alacağız. Fucus Yunanca Phykos’dan türemiş olup; Tang yani yosun ve de vesicolosus Latince vesicula yani kabarcık anlamına gelir. Buna Türkçe Kabarcıklı yosun veya içi hava dolu olduğu için Havalı yosunda diyebiliriz. Havalı yosun Homeopati uzmanları tarafından 1800’lü yıllarda incelenmeye alınmış, başta şişmanlık ve guatr’a karşı kullanılmıştır. Esmer yosun Atlantik ve Pasifik okyanusunun sakin yörelerinde yetişir. 
Botanik: Havalı yosunun boyu 1m’yi bulan kollarına tal adı verilir ve talları sarımsı siyah veya yeşilimsi siyah olabilir. Oldukça sık kollara ayrılır ve sümüksü, cıvık ve de yapışkan bir yapıya sahiptir. Talın baştan uç kısma kadar bir ana dancakrı uzanır ve bunun sağ ve solunda yumurta veya küre şeklinde, içi hava dolu olan 0,2-0,8cm’lik kabarcıklar bulunur. Havalı yosun bu kabarcıklar sayesinde su yüzeyinde yüzer.
Hasat zancaknı: Mayıs’tan Ekim’e kadar toplanan Havalı yosun güneşli, havalı bir yerde veya 60˚’de kurutulduktan sonra porselen kaplarda muhafaza edilir.
Birleşimi: Birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz;
a) Halogenid türevleri %0,03-0,1 arasında olup ana maddesi İyot olup az miktarda Brom içerir. İyotlar inorganik ve organik bileşikler halinde olur ve organik bileşiklere Thyroninlerden Thyroninler; Dijothyronin (Dijotironin), Trijotironin ve thyroxin (tiroksin) en önemlileridir. 
b) Polisakkaridler 530 civarında olup en önemlisi Alginasittir. 
c) Vitaminler B1- B2, B12, E, C ve de Provitamin A (β-Carotin) 
d) Ayrıca Kateşintaninler %9, Proteinler %4-9, doymamış yağ asitleri, şeker ve çok az miktarda uçucu yağ içerir. 
Araştırmalar:
Deniz yosunları üzerinde bir düzine Homeopati uzmanları tarafından araştırma yapılmıştır. Fakat bu araştırmalar eski olup yeni araştırmalara ihtiyaç vardır. 
1) İtalya’da yapılan bir araştırmada Havalı yosun tentürünün şişmanları zayıflattığını tespit etmişlerdir. (HO.4.286)
2) Guatr (tiroid bezinin şişmesi) rahatsızlığı olan 24 hastayı R.N.Foster (Chicago) esmer yosun tentürü ile tedavi etmiştir. (LBH.II.215)
3) J.H.Kneipp 1896’da Guatr hastalarını Havalı yosun tentür ile günde 3 defa 30damla 6 hafta süreyle vererek tedavi etmişlerdir. (Age)
4) ޞişman olan 53 hasta üzerinde Viyana Wilhelm hastanesinde Havalı yosun tentürü ile tedavi etmişler ve hastalar iyileşmiştir. (Age) Bu yönde Allen, Dupharc, Godefroy ve Biboined gibi uzmanlarda tedavi denemeleri yapmışlar ve aynı neticeleri elde etmişlerdir. 
Tesir şekli: Tiroksin üretimini artırıcı, yağları eritici, iltihapları önleyici, lenf bezlerini çalıştırıcı, müshil yapıcı, idrar artırıcı ve gaz söktürücüdür.
Kullanılması: 
a) Araştırmalara göre Deniz yosunu tentür veya natürel ilaçlar başta guatr (tiroit bezinin büyümesi), hipotroidizm (kalkan bezinin yetersiz hormon üretmesi) ve şişmanlığa karşı ve de bebeklerin geri zekalı doğmalarını önlemek için hamile kadınlara verilir.
b) Komisyon E’nin 01.06.1990 tarih ve 101 nolu Monografi bildirisine göre kalkan bezi rahatsızlıkları (tiroit rahatsızlığı) yağlanma, şişmanlık, dancakrların yağlanması ve sertleşmesi ve sindirim bozuk¬luğuna karşı ve de kanı temizlemek için kullanılır. 
c) Homeopati’de Havalı yosun tentürü beze şişmeleri, sıraca, guatr, hipotriodizm, yağlanma ve şişmanlık gibi rahatsızlıklara karşı kullanılır.
d) Halk arasında tiroit bezi hastalıklarından guatr, hipotiriodizm gibi rahatsızlıklar ve bu hastalıkların sebep olduğu yağlanma ve şişmanlığa karşı kullanılır.
Açıklancak: Orta Afrika ve Batı Avrupa ülkelerindeki toprakta iyot yetersizliği olduğundan bu ülkelerde büyük oranda geri zekalı çocukların doğmasına neden olmuştur. Bu nedenle İsviçre, Avusturya ve Alman¬ya’da 1926’dan beri iyotlu tuz kullanılmaya başlanmıştır. Böylece bu ülkelerde guatr, hipotiroidizm hastalıkları ile çocukların geri zekalı doğmaları önlenmiştir. Hamile ve emzikli kadınlarda iyoda olan ihtiyaç artar. Bu nedenle bu durumdaki kadınların iyotlu tuz kullanmaları gere¬kir. Kalkan bezi yeterince tiroksin hormonu üretmemesi (hipotirodidizm) kişinin metabolizmasının bozulmasına neden olur ve kişi yağlanmaya ve şişmanlancakya başlar. Bu nedenle ortaya çıkan şiş
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*