DOLAR: 5.27 TL
EURO: 5.95 TL
film izle porno

Hamile olduğunu bilmeden yapılanlar

3 yıl önce
374 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

HAMİLE OLDUĞUNU BİLMEDEN YAPILANLAR

GEBE OLDUUNU FARK ETMEDEN YAPILANLAR

Bir kad1n1n hamile kald11ndan _üphelenmesini salayan ilk belirti genelde adet gecikmesi olduu için bu zancakn sürecinde hamile olduunu bilmeden zararl1 veya zarars1z baz1 davran1_larda bulunan hasta say1s1 çok fazlad1r. Sonradan hamile olduunu anlad11nda bu durum _eklinde kafalarda soru i_aretleri olu_mas1na neden olur. Hamileliin fark edilmedii bu ilk dönemde hastalar taraf1ndan en çok merak edilen ve s1k kar_1la_1lan durumlar a_a1da aç1klanm1_t1r:

Hamile olduunu bilmeden uçaa binmek:

Hamileliin bu erken dönemlerinde uçak ile veya araba ile yolculuun gebelik üzerinde bir zarar1 olmaz. Havaalanlar1nda bulunan güvenlik kap1lar1 röntgen içermedii için gebelie zarar vermez. Hamileliin ilerleyen aylar1nda uçak ve araba yolculuu gibi konularda ayr1nt1l1 bilgiye buraya t1klayarak ula_abilirsiniz.

Hamile olduunu bilmeden denize girmek:

Deniz veya havuza girmek, yüzmek;hamileliin erken döneminde bile olsa gebelik üzerinde bir zararl1 etki olu_turmaz. Hatta yüzmek gebelik boyunca en çok önerilen spor aktivitelerinden birisidir.

Hamile olduunu bilmeden doum kontrol hap1 (OKS) kullanmak:

Korunma ancakçl1 doum kontrol hap1 kullan1rken hamile kalanlarda gebelikte buna bal1 bir problem izlenmemi_tir. Bu konu hakk1nda ayr1nt1l1 bilgiye buraya t1klayarak ula_abilirsiniz. Bu tür hastalar genelde kutu bittikten sonra adet görmediklerinde gebelii fark ederler. Bu _ekilde gebelii ilk ay farkedene kadar doum kontrol hap1 kullananlarda bebekte anomali riskinde art1_ izlenmemi_tir (kaynak).

Gebelik boyunca aylarca çok fazla say1da kutu doum kontrol hap1 içmisseniz bu durumda ilaca bal1 yan etkiler meydana gelebilir. Bu tür durumlarda mutlaka doktorunuza dan1_mal1s1n1z.

Hamile olduunu bilmeden ertesi gün hap1 kullanmak:

Ertesi gün haplar1 yüzde yüz koruma salancakz. Ertesi gün hap1n1 kulland11 halde hamile kalanlarda bebekte anomali art1_1 izlenmemi_tir (kaynak). Hamileliin ilerleyen aylar1nda ertesi gün hap1 içmisseniz (progesteron haplar1) yan etkiler konusunda doktorunuza dan1_mal1s1n1z.

Hamile olduunu bilmeden ar1 kesici veya antibiyotik kullanmak:

Gebe kald11n1 farketmeden kullan1lan her tür ilaç durumunda doktora ba_vurulmas1 gerekir. Ar1 kesicilerin çou gebelikte kullan1lmancaks1 gereken ilaç grubuna girer. Antibiyotiklerin bir k1sm1 gebelikte rahatl1kla kullan1labilen bebek üzerine zarar1 olmayan ilaçlard1r ancak bir k1sm1 terotejenik etki yaratabilmektedir. Bu nedenle kulland11n1z ilaçlar1n ismi ve hatta kutular1 ile doktorunuza net bilgi için ba_vurmal1s1n1z. Hamile olduunu bilmeden ilaç kullanmak hakk1nda ayr1nt1l1 bilgiye buraya t1klayarak ula_abilirsiniz.

Hamile olduunu bilmeden alkol almak, sigara içmek:

Alkollü içkiler ve sigara gebeliin her döneminde zararl1d1r. Hamilelik planlayan kad1n1n gebe kalmadan önce alkol ve sigara gibi zararl1 al1_kanl1klardan uzak durmaya kendini al1_t1rmas1 gerekir çünkü hamilelik boyunca az miktarda bile almas1 zararl1 etkiler gösterebilecektir.

Hamile olduunu bilmeden adet geciktirici (söktürücü) kullanmak:

Mikronize progesteron içeren ilaçlar (progestan, progynex) gebelik s1ras1nda da dü_ük tehtidini önlemek gibi çe_itli nedenlerle s1kça kullan1lmaktad1r bu nedenle bunlar adet söktürücü olarak kullan1ld11nda gebelik mevcutsa bir zarar1 beklenmez. Dier baz1 progesteron türevi etken madde içeren ilaçlar (medroksiprogesteron,;noretisteron, didrogesteron) gebelik üzerinde olumsuz etkiler gösterebilir, bu konuda mutlaka doktorunuza dan1_mal1s1n1z.

Hamile olduunu bilmeden ameliyat olmak:

Gebelii farketmeden erken dönemde geçirilen bir ameliyat1n kendisinin ;gebelik üzerine bir olumsuz etkisi beklenmez (rahim veya yumurtal1klar ile ilgili bir ameliyat olmad1ktan sonra). Ancak ameliyat s1ras1nda kullan1lan anestezik ilaçlar ve antibiyotikler, ar1 kesiciler, narkotik ar1 kesici maddelerin baz1lar1n1n zarar1 olabilir. (Bkz: Hamilelik döneminde ameli
olmaz ancak işlemden önce veya sonra kullanılan antibiyotik, ağrı kesici, lokal anestezik maddelerin birtakımlarının zararı olabilir. Bu ilaçlarla ilgili işlemi uygulayan doktora danışılması gerekir. Diş röntgeni çok az dozda röntgen ışını içereceği için gebelik üzerinde olumsuz etkisi beklenmez, bu konuda ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hamile olduğunu bilmeden ağır yük kaldırmak:

Ağır kaldırmanın gebeliğin ilk aylarında bir zararı yoktur. Düşük v.b problemlere neden olmaz. Ev işleri yapmak veya iş yerinde çalışmanın gebelik üzerine bir zararı yoktur. Nadiren birtakım problemler saptanan gebeliklerde iş yapmak, ağır kaldırmak, aşırı yorulmak yasaklanır.

Hamile olduğunu bilmeden spor yapmak:

Gebeliği farketmeden spor veya çeşitli egzersiz aktivitelerinde bulunmanın bir sakıncası yoktur. Spor ve egzersiz, yürüyüş

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık
escort porno porn sex hikayeleri avcılar escort avrupa yakası escort ataköy escort anadolu yakası escort maltepe escort halkalı escort göztepe escort şişli escort şirinevler escort pendik escort ataşehir escort kartal escort kadıköy escort mecidiyeköy escort ümraniye escort bakırköy escort taksim escort beylikdüzü escort antalya vip escort