DOLAR: 5.27 TL
EURO: 5.95 TL
film izle porno

Gebelikte toksoplazma enfeksiyonu

3 yıl önce
397 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

GEBELİKTE TOKSOPLAZMA ENFEKSİYONU

HAM0LEL0KTE TOXOPLAZMA ENFEKS0YONU GEÇ0RMEK

Toksoplazma; toksoplazma gondii ismi verilen parazitin yapt11 bir enfeksiyondur. Bula_mas1 pi_irilmemi_ çi etlerin yenmesiyle ve kedi d1_k1s1n1n ve kedi d1_k1s1yla temas etmi_ herhangi bir e_yan1n ellenmesiyle a1z yoluyla olur. Köpeklerle bu hastal11n direkt bir ilgisi yoktur. Gebe ki_iler bu yollarla enfeksiyonu al1rsa enfeksiyon plasenta yoluyla bebee de geçebilir.

Kediler bu parazitin ana kona1 ve ta_1y1c1s1d1r.

Kedi barsa1nda parazitin sporozoit denen formlar1 bölünerek çoal1r ve ookist halinde d1_k1 ile d1_ar1ya at1l1rlar. Bu ookistler d1_ ortancak oldukça dayan1kl1d1r. D1_ ortamdaki her_eye bula_abilir ve oradan da a1z yoluyla insana geçebilirler. Bula_ma az pi_mi_ veya pi_memi_ çi etlerdeki parazite ait doku kistlerinin veya y1kanmam1_ meyve ve sebzelerin üzerindeki ookistlerin a1z yoluyla al1nmas1yla olur. Toprakta veya kedi pisliinde bulunan ookistlerin de ellere bula_mas1yla a1z yoluyla parazit al1nabilir.

Bu enfeksiyon 5-8 gün süren kuluçka döneminin ard1ndan normal sal1kl1 çocuk veya yeti_kinlerde bir sorun yaratmadan çounlukla farkedilmeden geçirilir ve tedavi gerektirmez. AIDS gibi ba1_1kl1k sistemini bozan bir hastal11 olan ki_ilerde ve gebelik s1ras1nda bebek aç1s1ndan sorun yaratabilir. Asl1nda insanlar1n neredeyse yar1ya yak1n1 ya_amlar1n1n herhangi bir döneminde toxoplazma ile enfekte olurlar ancak çou ki_i de herhangi bir belirti vermez. Genelde grip benzeri ate_, yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ar1lar1 gibi hafif belirtilerle kendiliinden iyile_ir.

Ortalancak olarak her gebelikten -2’sinde gebelik s1ras1nda akut toksoplazma enfeksiyonu geçirilir. Gebelikte geçirilen enfeksiyonlar da aynen dier insanlarda olduu gibi çou zancakn farkedilemez ve annede _ikayetlere sebep olmaz.

Bebee ne gibi zararlar verebilir?

Enfeksiyon ilk 3 ayda bebee %5 gibi dü_ük oranda geçebilir. 0kinci trimesterde bebee geçi_ oran1 %3, üçüncü trimesterde geçi_ oran1 %6’t1r. Fakat ilk trimesterde bebee geçen enfeksiyon daha ciddi sorunlar yarat1r. 0leri aylarda geçen enfeksiyon daha az sorunlara sebep olur.

Gebelik olu_madan önce geçirilen enfeksiyon gebelik aç1s1ndan risk yaratmaz.

Bebee geçen enfeksiyon dü_ük, rahim içerisinde ölüm, beyin hasar1, hidrosefali (beyinde su toplanmas1), serebral kalsifikasyon, görme problemleri (koryoretinit), zeka gerilii, i_itme problemleri, geli_me gerilii, karacier ve dalakta büyüme, pnömoni, myokardit, döküntü gibi problemler yaratabilir.

Hastal11n klasik üçlü hasar1 yani triad1 . hidrosefali (beyinde su toplanmas1), 2. intrakranial (beyinde) kalsifikasyonlar ve 3. koryoretinit (göz hasar1)’d1r.

Baz1 bebeklerde gebelik s1ras1nda veya doumdan hemen sonra yap1lan testlerde enfeksiyonun bebee geçtii ispatland11 halde herhangi bir hasar veya anomali gözlenmemi_tir.

Baz1 bebeklerde ise doumda bir anormallik izlenmemesine ramen uzun dönem takiplerinde y1llar sonra görme ve i_itme problemleri, nörolojik hasarlar izlenmi_tir.

Annede enfeksiyonun tan1s1:

Annede parazitin kendisinin veya parazite kar_1 olu_mu_ antikorlar1n tespiti için baz1 yöntemler vard1r. Bunlar fare inokülasyon testi, hücre kültürü, parazit antijenlerinin belirlenmesi, PCR ile parazit DNA’s1n1n belirlenmesi gibi testlerdir. Annede parazite kar_1 olu_mu_ antikorlar1n tespiti için Sabin-Fendman testi, 0FAT, 0HA, EIA, ISAGA, ELISA gibi çe_itli testler mevcuttur.

Bu yöntemler ile tespit edilen antikorlardan IgM enfeksiyonun yeni geçirildiini gösterir. IgG antikoru ise eskiden geçirilen ve ba1_1kl1k kazan1lm1_ enfeksiyonu gösterir. Fakat bu antikorlar her zancakn çok net bilgi vermeyebilir. IgM antikoru bazen enfeksiyondan sonra -2 y1l boyunca pozitif kalabilmektedir. Bu durumda Toksoplazma IgG avidite testi ile enfeksiyonun ne kadar zancakn önce geçirildii hakk1nda bilgi edinilmeye çal1_1l1r. Avidite testinin yüksek olmas1 enfeksiyonun en az 3
IgM hem IgG pozitif olan durumlarda test 3 hafta sonra tekrarlanarak antikor titresinde katlık artış olduğu izlenirse bu da yeni enfeksiyon olduğunu ifade eder.

Hem IgM hem IgG antikoru negatif olan kişiler hiç enfekte olmamışlardır ve parazitle karşılaşırlarsa enfekte olma riskleri vardır o yüzden bu gebeler kedi dışkısı, çiğ ve iyi pişmemiş etlerden uzak durmalılar.

Fetusta enfeksiyonun tanısı:

Enfeksiyonun fetusa geçip geçmediğinin tespiti birtakım testlerle mümkün olabilmektedir. Bunlar fetusun kanında parazitin veya IgM antikorunun tespiti veya amnion sıvısında parazitin PCR ile tespiti gibi yöntemlerdir.

Ayrıca enfekte olmuş fetuslarda yukarda anlatılan anomalilerden birtakımları ultrason ile de gözlenebilmektedir.

Gebelikte enfeksiyon geçirildiğinde ne yapılmalı?

Gebelikte geçirilen toksoplazma

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık
escort porno porn sex hikayeleri avcılar escort avrupa yakası escort ataköy escort anadolu yakası escort maltepe escort halkalı escort göztepe escort şişli escort şirinevler escort pendik escort ataşehir escort kartal escort kadıköy escort mecidiyeköy escort ümraniye escort bakırköy escort taksim escort beylikdüzü escort antalya vip escort