Enginar, artischocke, cynara scolymus l.
Enginar, Artischocke, Cynara scolymus L.

İki-Çok Yıllık 2-10 m 5-6 Aylar Ca,Na Yaprakları
Enginar, Artischocke, Cynara scolymus L.
Tarım enginarı Syn: Cynara cardunculus
Ssp.scolymus K.HAY
Cynara cardunculus var.
Sativa MORIS.
Familyası: Bileşikgillerden, Korbblütengewachse, Asteraceae
Drugları: Enginar yaprakları; Cynarae radix
Enginar yaprakları çay, natürel ilaç yapımında kullanılır.
Giriş: Enginar bileşikgillerin alt grubu Cynargillerden (Enginargiller) olup bu grubta 10 tür mevcuttur. Fakat en yaygın olarak Tarım enginarı; Cynara scolymus türü kullanılır. Bu nedenle sadece bunu inceleyeceğiz ve bunun da iki alt türü vardır. Kültür bitkisi olarak yetiştirilen enginarın yemeklik enginar ve şifalı enginar diye anılırlar. Bunları birbirinden ayırmak pek mümkün değildir ve arasındaki tek fark yemeklik enginarın yaprakları şifalı enginara göre hafif oval iken şifalı enginarın yaprakları sivridir. Bundan başkada farkları yoktur ve hemen hemen aynı maksatla kullanılırlar. Vatanının Habeşistan olduğu tahmin edilen bitki önce eski Mısırlılar sonra tüm Araplar arasında yayılmıştır. Bitki Osmanlılar vasıtasıyla Doğu Avrupa ve Endülüsler vasıtasıyla da Batı Avrupa’ya yayılmıştır. Eskiden sindirim rahatsızlıklarından iştahsızlık ve safra yet-mezliğine karşı kullanılan bitki günümüzde yapılan modern araştır¬malarla çok önemli ve yeni rahatsızlıklardan; lipid, trigliserit, kolesterole karşı etkili olduğu tespit edilmiştir.
Botanik: Bitki yetiştiği ülkeye göre iki veya çok yıllık olabilen 50-100cm boyunda dikine yükselen ve çatallaşan dikenli bir bitkidir. Gövde kalın, etli yüzeyi grimsi renkte tüylü ve yuvarlaktır. Alt yaprakları 40-80cm uzunluğunda 10-40cm eninde kancak şeklinde düz veya dişli üst yüzeyi mavimsi yeşil, yumuşak, alt yüzeyi tüylü grimsi yeşil renkli, dikenli veya dikensiz olabilir. Yukarıdaki yaprakların kenarları düz veya hafif dişli ve orta ve de alttaki yapraklara göre oldukça küçüktür. Çiçekleri genelde dal veya gövdede tek, nadiren yanında bir yan başta olabilir. Kupa yap-rakları çiçeğin etrafında kiremit gibi üst üste dizilmiş olup üçgen şeklinde uca doğru sivrice, başlar gonca iken grimsi yeşil renkli ve çiçek açınca yeşilimi leylaki renkte olabilir. Taç yaprakları oldukça sık olup morumsu, pembe morumsu, vişneçürüğü veya leylaki renk tonlarında olabilir ve takriben 3-4cm uzunluğundadır.
Yetiştirilmesi: Türkiye’nin Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölge-sinde yetişmesi fazla bir problem yaratmaz, ancak İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde ise kışın bikinin üzerinin çalı çırpı, çam veya ladin yap-rakları ile örtülmesi gerekir. Mart ayında saksı, kasa, çalılık veya seralığa ekilen enginar tohumları Nisan’da 10-30cm büyüklüğündeki fidelere dönüşür ve bu fideler bahçe ve tarlalara ekilir. Toprağına kum karıştırılması halinde daha gür yetişir.
Hasat zancaknı: Enginar yaprakları çiçek açmadan hemen önce veya çi-çekleri solup meyveleri (tohumları) olgunlaştığında toplanırsa daha etkili drug elde edilirse de diğer zancaknlarda da toplanıp işlenebilir. ޞayet en-ginar tentürü veya sirkesi yapılacak ise o zancakn taze olarak işlenir. 
Bileşimi: Enginar yaprağının birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz;
a) Hidroksisinamikasit (hidroksi tarçın asidi) %1,7-4,2 oranında olup bu da mono ve di-caffeoylchinoasitler olmak üzere iki gruba ayrılır; 
1) 1,5-Dicaffeolchinaasit (Cynarin) ve 1,3-Dicaffeolcynaasit’i sayabiliriz. Bitkinin ekstresi yapılırken 1,3-Di-caffeolchinaasit Cynarin’e dönüşür. Cynarin hasat zancaknına ve iklim ve de toprağa bağlı olarak %0,02-1,4 arasında değişir. 
2) Mono-caffeolchinaasitler’e; Chlorogenasit, Neochlorogenasit ve Cryptochlorogenasit’i gösterebiliriz.
b) Sesquiterpenlacton türevleri %1-4 arasında olup en önemlileri; Cynaropikrin %50-90 ve az miktarda Grossheimin, Dehydrocynaropikrin ve Cynarotriol’den oluşur. 
Cynaropikrin acılık derecesi 400.000 civarındadır. 
c) Flavonitler %0,5 civarında olup en önemlileri; Cynarosid (Luteolin-7-O-glukozit), Scolymosid (=Luteolin-7-O-rutinosid), Rutin, Luteolin ve Cynarotriosid
d) Ayrıca Tanin, İnulin, Zamk, B ve C vitaminleri ve Provitamin A içerir.
Araştırmalar: 
1) Enginar ekstresinden elde edilen hapla Kirchhoff ve ekibi 1994’de çe-şitli hayvanlar üzerinde tedavi denemeleri yapmış ve bu testler sonucu Enginar ekstresinin safra artırıcı ve safra yollarını hare¬ket¬lendirici özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. (TP.134)
2) HAMMERL ve ekibi Enginar ekstresinin hapı, lipidi (kandaki yağ) dü-şürdüğünü, DIEREL ve ekibi de kolesterolü düşürücü özelliklere sahip olduğunu tespit etmişlerdir. (TP:135)
3) Fintelmann ve ekibi 1998’de Hamburg Rissen hastanesinde yağ sindirim zafiyeti olan 553 hasta üzerinde Enginar ekstresinden yapı¬lan hapla tedavi denemesi yapmışlardır. Bu tedavi denemesinde has-talarda görülen şişkinlik, tıkanma, bulantı, kusm
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*