Çuha çiçeği, schlüsselblume, primula veris l.
Çuha çiçeği, Schlüsselblume, Primula veris L.

0,1-0,3m 4-5 Aylar Ca,Ho,Na Çiçeği,Kökü ¼
Çuha çiçeği, Schlüsselblume, Primula eris L.
Altın Çuha çiçeği Syn: Primula officinalis HILL.
Bahar çiçeği Primula montana RENT.
Çayır Çuha çiçeği
Hakiki Çuha çiçeği
Ayıkulağı
Tutya çiçeği
Felç otu
ޞifalı Çuha çiçeği
Familyası: Çuhagillerden, Primelgewachse, Primulaceae
Drugları: Çuha kökü; Primula radix
Çuha çiçeği; Primula flos cum calicibus
Çuha köklerinden çay, tentür ve natürel ilaç yapılırken çiçeklerinin sade¬ce çayı yapılır. 
Giriş: Çuha çiçeği Çuhagillerden olup bu gruba tahminen 500 bitki dahildir. Fakat bunların 6 türü hariç diğerleri süs bitkisi olarak yetiştirilir. Bu 6 türden ޞifalı Çuha çiçeği; P.veris ve Büyük Çuha çiçeği; P.Elatior hemen hemen aynı maksatla kullanılırlar ve pek çokta ayrımı yapılmaz. Zehirli Çuha çiçeği; P.Obeconica HANCE bu bitki adı üzerinde zehirli olup sadece tentür yapımında kullanılır. Adi Çuha çiçeği; P.vulgaris, Kulak Çuha çiçeği; Primula auricula ve Unlu Çuha çiçeği; P.Farinosa’da ޞifalı Çuha çiçeği ve kökü gibi kullanılabilir. Etkisi biraz az olsa da. Primula kelimesi Primus=birinci anlamına, veris ver’den türemiş olup bahar anlamına gelir. Buradan da baharın ilkleri, baharın birincileri anlamı çıkar. Yani ilkbaharda ilk çiçek açan bitkilerdendir. Çimenliklerde yetiş¬tiğinden Çuha çiçeği yapraklarının kumaş gibi olması nedeni işe Çuha çiçeği diye anılır. Almanlar bitkiye Anahtar çiçeği Schlüsselblume” der¬ler. Çünkü çiçeklerinin taç yaprakları eski büyük anahtarlara benzer. Tarihte ilk defa detaylı araştırmaları HAHNEMANN yaptığı ve onu di¬ğerlerinin takip ettiği bilinmektedir. Çuha çiçeği eskiden uyku verici, kökleri ise balgam söktürücü olarak kullanılmıştır. Vatanının Türkiye veya Paşaeli olduğu tahmin edilen bitki günümüzde Batı Avrupa’dan Doğu Türkistan’a kadar geniş bir alanda yetişmekte ve süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Türkiye’nin Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin dağ eteklerinde ve çimenliklerde yetişir. 
Botanik: Çuha gövdesiz bir bitki olup yaprakları ve çiçekleri direkt kök¬ten çıkar ve sapları üzerindedir. Yaprakları yumurta veya mızrak şek¬linde olup direkt kökten çıkarlar ve rozet yaprakları oluştururlar. Yaprak¬larının kenarları geriye doğru kıvrık, hafif kertikli, üzeri pürtüklüdür ve alt kısmı hafif tüylüdür. Çiçeklerinden 8-12tanesi bir arada, 10-30cm uzunluğundaki bir sap üzerinde bir yöne eğik, yarı şemsiye şeklindeki çiçek demetlerinde oluşur. Çiçeklerinin taç yaprakları eski kapı anah¬tarına benzer. Taç yapraklarının uç kısımları 5 loplu, geri kısmı ise eski anahtarların ucu gibi uzuncadır. Taç yaprakları altın sarısı renkte, onu kavrayan kupa yaprakları beyazımsı sarı veya yeşilimsi sarı renkli, vazo şeklinde ve uçları 5 lopludur. Kökleri 2-8cm uzunluğunda 3-6mm kalın-lığındaki ana kök ve ondan çevresine yayılan saçak şeklindeki yan kök-lerden meydana gelir ve de ana kökler kahverengisi ve yan kökler sa-rımsı renklidir. 
Yetiştirilmesi: Bahçenin güneşli bir köşesine, bahçecilerden ve çiçek-çilerden alınan fide dikilir veya çevrede yetişen bitki var ise ondan bir parça kök ekilir ise o da burada kök salar.
Hasat zancaknı: Çiçekleri kupa yaprakları ile birlikte toplanarak gölgede havalı bir yerde kurutulur. Çuha kökü ise çiçek açmadan önce Nisan’da veya sonbaharda sökülerek çıkarılır, yıkanır, gölgede ve havalı bir yerde kurutulur. Malesef şifalı bitkiler toplancak, kurutma, paketleme ve depo-lancak işlemleri sırasında çok yanlışlar yapılmaktadır. Bitkinin şifalı kısmı yaprak veya çiçekleri ise asla Güneş altında kurutulmaz ve mut¬laka gölgede kurutulmalıdır. Ayrıca örneğin bitki 5 günde kurudu ise, 2 gün daha kurumada bırakmak mahzurludur, çünkü birleşimindeki eterik yağları kaybettiğinden kalitesi düşer. Sadece bitki kökleri Güneş’te kuru-tulur ve kurur kurumaz hemen paketlenip depolanması gerekir. ޞifalı bitkilerin Aktarlar’da açıkta satılması kalitesini kısa sürede düşürür ve etkisini oldukca azaltır.
Birleşimi: Çuha kökünün bileşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz;
a) Triterpensaponinler %5-12 olup bunun da ana maddesi;Primulasit A ve az miktarda Priverogenin A-asetat ve Priverogenin B-asetat içerir. Bunların suda çözülmesi sonucu Anagalligenin Primulagenin A (Priverogenin A) ve Primulagenin B ortaya çıkar. 
b) Fenolglikozitler (Phnolglikozitler) %0,5-5 arasında olup bunların da en önemlileri Primverin (Primverosid) ve Primulaverin (Primulaverosid) en önemlileridir. Bunlar Çuha kökünün depolanması sırasında parçalanarak 4-metoksisalizilasit-metilester ve 5-Metoksisalizilasit-metilester’e dönüşürler.
c) Ayrıca nişasta, şeker ve çok az miktarda eter yağı içerir.
Çuha çiçeğinde;
a) Flavonit türevlerinden; Gossypetin, Gossypetin-3-gentiobiosid, Apigenin, İzorhamnetin ve Kampferol türevleri içerir. 
b) Çok az miktarda eter yağı türevle
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*