Civanperçemi otu, schafgarbe, achilla millefolium
Civanperçemi otu, Schafgarbe, Achilla millefolium

0,2-1m 6-11 Aylar Ca,Ho,Na Otu Çiçeği
Civanperçemi otu, Schafgarbe, Achilla millefolium L.
Binbir yaprak otu
Yara otu
Akbaşlı
Kandil çiçeği
Civan otu
Perçem otu
Familyası: Bileşikgillerden, Korbblütler, Asteraceae
Drugları: Civanperçemi otu; Millefolii herba
Civanperçemi çiçeği; Millefolii Flos
Civanperçeminin genelde otu yani kökü hariç tancakmı kullanılır ve na-diren sadece çiçeklerinin de kullanıldığı olur. 
Giriş: Bileşikgillerin alt grubu olan Achillagillere dahil olan Civanperçemi otu bu grup içinde en yaygın olarak yetişen ve kullanılan türdür. Bu gruba takriben 120 bitki dahildir ve bunlar 4 ana gruba ayrılırlar; a) Millefolium, b) Ptarmica, c) Achilla, d) Barbunya’yı sayabiliriz. Mille Latince bin ve folium yaprak yani bin yapraklı anlamına gelir. Yaraları iyileştirdiğinden yara otu, çiçekleri kandili andırdığından kandil çiçeği, çok yapraklı olduğundan binbir yaprak otu ve yaralanan gençleri iyileş¬tirdiğinden Civanperçemi diye anılır. Civanperçemi otu Batı Avrupa’dan Doğu Türkistan’a kadar çok geniş bir alana yayılmış ve en son olarak Kuzey Amerika ve Güney Avustralya’veya götürülmüş ve buralarda da yayılmıştır. Tarihte ilk defa Dioskurides yaraları iyileştirici ve kanancakyı durdurucu olarak kullanmış ve Albertus Magnus (1485) ise müzmin yaraları iyileştirmek için kullanmıştır. 
Botanik: Civanperçemi otu 20-100 cm boyunda dikine yükselen, yu-varlak, içi dolu gövdeli, türüne göre tüylü veya sık tüylü bir bitkidir. Köklerinin bulunduğu yerden çevresine kollar yayarak kısa sürede olduğu yerde kümeler oluşturur. Yaprakları gövdeye oturmuş olup her biri 20-40 adet yapraktan meydana gelir. Yaprakları ilkbaharda koyu ye¬şil, yazın sarımsı yeşil renkli, yaprakçıkların kenarları dişli, karşılıklı dizilmiş olup sonda tek bir tane bulunur. Çiçekleri oldukça küçük, topluca bir arada bir demet veya kandil şeklinde, taç yaprakları beş adet, beyaz ters kalp şeklinde, ortasında 5-20 adet borucuktan meydana gelen sarımsı veya pembemsi göbek yaprakları vardır. 
Yetiştirilmesi: Tohumları Mart ayında kasalar, çamlıklara veya seralara ekilir. Mayıs ayında olgunlaşan fideleri bahçe veya tarlalara ekilir. Bitki kökünden bir parçada uygun bir yere ekilirse kısa zancaknda orada ço¬ğalır. Bitki mera, çimenlik, çayırlık, yol kenarları, bahçe ve seyrek ormanlarda daha gür gelişir.
Hasat zancaknı: Haziran’dan Kasım’a kadar yerden 5-10 cm yukarıdan kesilerek demeti yapılır, havalı ve güneşli bir yerde kurutulur. Civanperçemi otu çiçek açmadan önce toplanıp kurutulur ise daha çok eter yağı içerir. bu nedenle Mayıs sonu veya Haziran başında toplanması tavsiye edilir. Civanperçemini kuruturken ısının 40˚’den fazla olmancaksına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde eterik yağını kaybeder.
Malesef şifalı bitkiler toplancak, kurutma, paketleme ve depolancak işlem¬leri sırasında çok yanlışlar yapılmaktadır. Bitkinin şifalı kısmı yaprak veya çiçekleri ise asla Güneş altında kurutulmaz ve mutlaka gölgede kuru-tulmalıdır. Ayrıca örneğin bitki 5 günde kurudu ise, 2 gün daha ku¬ru¬mada bırakmak mahzurludur, çünkü birleşimindeki eterik yağları kay¬bettiğinden kalitesi düşer. Sadece bitki kökleri Güneş’te kurutulur ve kurur kurumaz hemen paketlenip depolanması gerekir. ޞifalı bitkilerin Aktarlar’da açıkta satılması kalitesini kısa sürede düşürür ve etkisini oldukca azaltır.
Birleşimi: Civanperçemi otunun birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz;
a) Eter yağları %0,2-1,2 arasında olup bu da mono ve sesquiterpenlerden meydana gelir. 
1) Monoterpenler; Campfer, β-Pinen, 1,8-Sineol, Caryophyllen, α-Pinen, Bornylasetat ve Izoartemisiaketon
2) Sesquiterpenler; (Guajanolid türevleri) Achillicin (=8α-Asetoksi-10-epi-artabsin), Achillin, Leucodin, 2,3-Dihidrodesasetoksimatricin, α- Peroksiachifolid, Achimillasitmetilester A,B ve C
b) Germacranolidler; Millefin, Millefolid, Achillifolin ve Balchanolidasetat
c) Flavonlar ve Flavonitler; Apigenin, Luteloin ve Quercetinglikozitler ile Rutin
d) Alkaloitlerden (çok az miktarda); Betain, Sfachydrin ve Achillerin (Betonicin)
e) Ayrıca; Tanin, Reçine, Inulin, Zamk, Asparagin ve minerallerden Potasyum içerir. 
Araştırmalar: Civanperçemi otu ve ekstresi ile hayvanlar üzerinde deneyler ve araştırmalar yapılmış ancak elde edilen neticelerde insanlar üzerinde tedavi denemeleri yapılmamıştır. Susanne Köhle yaptığı tedavi denemeleri ile rahim, kemik ve ciğer kanseri olan hastalarını iyileştirdiğini iddia etmiştir ancak bu kliniklerce belgelenmemiştir. 
1) Goldberg ve ekibi 1969’da yaptıkları araştırmalarda Civanperçemi ekstresinin iltihapları önlediğini tespit etmişlerdir. (T.P.130)
2) Kastner ve ekibi1993’te yaptıkları araştırmalarda Proazulenin Matricin’den (Papatya’nın birleşimindeki eterik yağ türevi) daha etkili olduğu ve i
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*