Çayırdüğmesi, wiesenknopf, sanguisorbe offisinalis
Çayırdüğmesi, Wiesenknopf, Sanguisorbe offisinalis

0,3-1,5m Ça,Na,Ho Otu,Kökü
Çayır düğmesi Wiesenknopf Sanguisorbe offisinalis
Büyük Çayır düğmesi Grober Wiesen knopf Syn: Pimpinella officinalis 
Tıbbi Çayır düğmesi GAERTMER
Sincan otu Poterium officinalis
BEN TH. Et HODK 
Sanguisorba major GILIB
Familyası: Gülgillerden, Rosengewaeche, Rosaceae
Drugları: Çayır düğmesi otu: Sanguisorbae herba
Çayır düğmesi kökü: Sanguisorbae radix
Çayır düğmesi otu ve de kökü çay, tentür natürel ilaç yapımında kul¬lanılır.
Botanik: Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın ılıman bölgelerinde ve de genelde çayırlık, çimenlik, olan nemli yerlerde, su kenarlarında ve ormanların kenarlarında yetişir. Eskilerden beri kanancakları durdurucu özeliğinden dolayı Latince ”sanguis: kan” ve ”sorbere: emici (kesici)” anlamlarına gelen ve kısaca kan dondurucu veya kan kesici anlamına gelir. Türkçe ve Almanca çayır düğmesi diye anılmasının nedeni ise çiçeklerin topluca bir başta toplanmış olması ve geriden bakınca düğme şeklinde görülmesinden dolayıdır. Gövde 30-150 cm boyunda, dik, tüysüz, içi boş yukarılara doğru çatallaşan bir yapıya sahiptir. Alttaki roset yapraklardan oluşur, her kanar yaprak yumurta şeklinde olup, kenarları dişli, saplı, üst yüzeyi koyu, alt yüzeyi açık yeşil renklidir. Gövde yaprakları ise daha küçük ve daha az kanatlıdır. Çiçekleri uzunca sapın tam ucunda yumurta veya silindir şeklinde 1-3 cm uzunluğunda kırmızımsı kahve renkli üzerine sıkça çiçekler yerleşmiştir. Çiçeklerin taç yaprakları eksik olup onun yerini kupa yaprakları almıştır ve ortada dört adet döllenme tozluğu bulunur. Çayır düğmesini çiçek açmadan önce taş anasonundan ayırmak mümkün değildir, zira her ikisinde de yaprakları birbirine çok benzer. Bu benzerlikten dolayı bu bitki yanlış adlandırıl¬mıştır. Taş anasonu ile karıştırılmış ve yer yer ”pimpinella officinali” ismi ile anılmıştır. Kökleri yumru ve yan köklerden oluşur, dış yüzeyi kahve-rengimsi açık siyah, içi sarımtırak kahverengi olup ve yer yer 15-20 cm uzunluğundadır. 
Yetiştirilmesi: Oldukça kolay olup Mart- Nisan aylarında saksı veya ka-salara ekilerek sıcak yerlerde muhafaza edilir ve fideleri Nisan ayında bahçe ve tarlalara ekilir. 
Hasat zancaknı: Çiçek açancakdan önce toplanır ise taş anasonu ile ka-rıştırılabilir, bu nedenle çiçek açtıktan sonra toplancakya başlanmalıdır. Hazirandan Ekime kadar yerden 5-10 cm yukardan kesilerek toplanır, soğuk su ile yıkanır ve güneşli ve havadar bir yerde kurutulur. Maalesef şifalı bitkiler toplancak, kurutma, paketleme ve depolancak işlemleri sıra¬sın-da çok yanlışlar yapılmaktadır. Bitkinin şifalı kısmı yaprak veya çiçek¬leri ise asla Güneş altında kurutulmaz ve mutlaka gölgede kurutul¬malı¬dır. Ayrıca örneğin bitki 5 günde kurudu ise, 2 gün daha kurumada bırak¬mak mahzurludur, çünkü birleşimindeki eterik yağları kaybettiğin¬den kalitesi düşer. Sadece bitki kökleri Güneş’te kurutulur ve kurur ku¬ru¬maz hemen paketlenip depolanması gerekir. ޞifalı bitkilerin Aktar¬lar’da açıkta satılması kalitesini kısa sürede düşürür ve etkisini oldukça azaltır.
Birleşimi: 
a) Otunda başta; Triterpen ve Sterol türevlerinden birtakımları; Ziyu-Glikozit I (3-O-α-L-Arabinopyranosylpomolasit) Ziyu-Glukozit II (3-O-α-L- Arabinopyranosylpomolasit=Sanguisorbin A) Betulin asidi, Ursol asidi ve Tormentin asidi en önemlileridir. 
b) Flavonitlerden başta Rutosid, Quercetinglikozit, Kafurglikozit ve Cyanidin-3-0-glikozit içerir. 
c) Ayrıca Tanen, Chlorogen asidi, acı maddeler ve C-vitamini içerir. 
II) Kökleri de aynı otunun bileşimindeki;
a) Triterpenlerden; Sanguisorbin A, Sanguisorbin B, Sanguisorbin E, Tomentosol asidi ve Ursol asit türevleri içerir. 
b) Tanen türevlerinde; Ellagasit, Gallusasit (Mazı asidi) ve bunların çeşitli kombinleri
c) Ayrıca acı maddeler, β-Sitosterol ve C-vitamini içerir. 
Tesir şekli: İç kanancakları önleyici, özellikle de bayanlarda uzun süren ağrılı ve sancılı kanancaklara (antihemorojik) karşı, depresyonu önleyici, şekeri düşürücü, ishali ve iltihabı önleyici, dancakrları büzücü ve mik¬rop¬ları öldürücü özelliklere sahiptir. 
Kullanılması: 
a) Üniversite kliniklerinde tedavi denemeleri yapılmamıştır, homoeopati ve aromaterapide kullanılmancakktadır. Bu nedenle bu bitki şuan ki bilgilere göre 2. sınıf bir şifalı bitkidir. Bu nedenle daha etkili olan beşparmak kökü, çobançantası otu, civanperçemi otu, Gökçek İksiri kullanılmalıdır.
b) Halk arasında: Rusya, Japonya ve Çin’de halk arasında hallen iç ka-nancaklara karşı, ishali önlemek için, dişeti iltihaplarına karşı kul¬lanıl-maya devam edilmektedir. Avrupa’da ise genelde beşparmak kökü, çobançantası otu ve civanperçemi otu gibi daha etkili bitkiler kullanıl-maktadır. 
Benim bu bitki üzerinde durmancakmın nedeni ise taş anasonu ile karış-tırılmancaksı için ve karşılaşıldığında çekinmeden kullanılabilecek bir
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*