DOLAR: 3.91 TL
EURO: 4.82 TL

Ürolojik Hastalıklar

3 yıl önce

İDRARDA BAKTERİ BULUNMASI İdrarda çok miktarda bakteri bulunması olayına "Bakteriüri" denilmektedir. İdrarda en çok koli, stafilokok ve streptokok bakterilerine rastlanmaktadır. Bakteriüride, idrar bulanık bir görünüm kazanmaktadır. Bakterilerin kaynağı idrar yollarındaki herhangi bir yapı olabileceği gibi, bağırsaklar veya bademcikler...


3 yıl önce

Addison Hastalığı Böbreküstü bezlerinde doku yıkımına bağlı olarak hormon yapımının durmasıyla gelişir. Addison Hastalığı Belirtileri Kişi hastalık başlangıcında bitkinlik duyar ve ilerlemiş durumlarda yürüyecek gücü kalmaz. Zancaknla zayıflar. Tansiyonu devamlı düşük olur. Addison Hastalığı nın bu sayılanlardan daha genel belirtisi ise deri renginin koyu bir hal almasıdır. Deri özellikle yüz, el ve kollarda koyu, bronz bir...


3 yıl önce

KRONİK (MÜZMİN) GLOMERÜLONEFRİT Kronik glomerülonefrit, sinsi bir şekilde yıllar boyunca ilerleyen ve seyri sırasında gitgide artan sayıda glomerülü devre dışı bırakıp hastayı "Kronik böbrek yetmezliği" tablosuna sürükleye-bilen birsüreçtir.Bir iki yıl içinde iyüeşmemiş olan akut glomerülonefritlere müzminleşmiş gözü...


3 yıl önce

POLlKİSTİK BÖBREK :Polikistik böbrek, kalıtsal bir yapı bozukluğudur. Genelde her iki böbrekte de kistler vardır. Polikistik böbrek hastalığında işlev gören böbrek dokusunun zancaknla azalması, bunun yerini farklı boyutlarda kistlerin alması sonucunda sıklıkla böbrek yetmezliği ve üremi (kanda üre miktannın artması) ortaya çıkar.Sıklıkla aynı ailenin bireylerinde görülürse de, cinsiyet aynmı yoktur. Aynca polikistik karaciğer ve beyin anevrizması (beyin dancakrlarında anormal genişlemeler) gibi...


3 yıl önce

İDRAR ETMEDE GÜÇLÜK: (DİZÜRİ) İdrar etmek için güç sarfetmek, idrarın çıkması için bir süre beklemek ve idrar etme sırasında ağrı duyma durumlarının tümü bir arada "Dizüri" (idrar etme güçlüğü) terimi ile tanımlanmaktadır. Dizüri genelde mesane sonrasındaki idrar...


3 yıl önce

İDRAR AKIޞINDA BOZUKLUKLAR İdrar akış hızının azalması ve/veya idrarın incelenmesi ve/veya idrar etme süresinin uzancaksı ve/veveyamlalar halinde çıkartılması ve/veya aniden kesilmesi durumlarına idrar akışı bozuklukları denilmektedir. İdrarın aniden kesilmesi, mesanedeki bir taşın üretranm iç deliğini aniden tıkancaksı...


3 yıl önce

KRONİK (MÜZMİN) BÖBREK YETMEZLİĞİ Bilindiği gibi, böbreklerde yaklaşık olarak iki milyon nefron bulunmaktadır. Her bir nefron ise glomerül ve bunu izleyen böbrek tüplerinden kurulmuştur. Glomerüllerde idrarın ilk taslağı hazırlanıp, bu taslak böbrek tüplerine boşaltılmaktadır. Böbrek tüplerinde ise bu...


3 yıl önce

IYELONEFRİTLER Bakterilerin böbrek çanaklarının açıldığı böbrek havuzuna ve bu yapılara destek olan dokuyu içine alan bölgeye yerleşmesiyle oluşur. NEDENLERİ Böbrek enfeksiyonu hemen her zancakn bakteri kökenlidir. Hastalık etkeni özellikle Gram-negatif (Gram boyasıyla bo-yanmayan) bakteriler (başta Escherichia...


3 yıl önce

HEMODİALİZ Hemodializ, halk arasında çok yerinde bir deyimle "Yapay böbrek" olarak tanımlanmaktadır. Bu tip dializde hastanın kan dolaşımı, yapay böbrek makinesine bağlanmaktadır. Makineye gelmiş olan kan burada dializ işleminden geçirilmekte ve daha sonra yeniden hastanın kan dolaşımına...


3 yıl önce

İDRARDA CERAHAT KARIޞMASI (PİÜRİ) İdrara cerahat karışması olayına "Piüri" denilmektedir . Bu durumda idrarda akyuvarlar bulunur. Santrifüj sonrası idrardan elde edilen çökelti mikroskop altında incelendiğinde, her mikroskop alanında normalde 3-5 lökosit bulunur. İdrarda cerahat bulunması, yani piüri,...Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık