Görsel Yok

Zenker dtvertikülü

08 Ekim 2014 admin 0

ZENKER DtVERTİKÜLÜ “Divertikül” özofagus, mesane gibi içi boş organların duvarlarından dışa doğru çıkmış olan keseleşmelere verilen addır. Bu anormal keseleşmelerin boşluğu ile kaynaklandıkları organın boşluğu […]

Görsel Yok

Bağırsak tıkanmaları (ileus)

08 Ekim 2014 admin 0

BAĞIRSAK TIKANMALARI (İLEUS) Bağırsak içinde bulunan besin artıklarının ileriye doğru gönderilmelerinde çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen aksaklıklara, bağırsak tıkanmaları denilmektedir. Bağırsak tıkanması tam olabileceği gibi. […]

Görsel Yok

Safra salgısı

08 Ekim 2014 admin 0

SAFRA SALGISI Safra karaciğer hücreleri tarafından hazırlanır ve özel kanallardan geçerek, fazlası safra kese~sı içinde depolanmak üzere, duodenuma boşaltılır. Günde yaklaşık 500 mi safra salgılanmaktadır. […]

Görsel Yok

Mide ülserinin tedavi ilkeleri

08 Ekim 2014 admin 0

MİDE ÜLSERİNİN TEDAVİ İLKELERİ Mide ülserinin ilaçla tedavisinde kullanılan ilaçlar duodenum ülseri ile aynıdır. Ancak antikoiinerjik ilaçların mide ülseri tedavisinde kullanılmancaksı daha doğrudur. Çünkü bu […]

Görsel Yok

Bağırsak asalağı hastalıkları

08 Ekim 2014 admin 0

BAĞIRSAK ASALAĞI HASTALIKLARI Bağırsak asalağı hastalıkları tıp di-ide daha çok parazitoz adıyla tanınır, Bu hastalıklara yol açan asalaklar genelde dışkı-ağız bulaşma yolunu, bazen de dışkı-deri […]

Görsel Yok

Çekum ve ileoçekal valvül

08 Ekim 2014 admin 0

ÇEKUM VE İLEOÇEKAL VALVÜL “Çekum”kalınbağırsağın başlangıç bölümünü oluşturmaktadır. Karın ön duvarındaki izdüşümü “ sağ iliak” bölgeye uymaktadır. Yüksekliği yaklaşık 6 cm genişliği ise 7 cm […]

Görsel Yok

Fibrokistik hastalık

08 Ekim 2014 admin 0

FİBROKİSTİK HASTALIK : KİSTİK FİBROZİS : MUKOVİSKİDOZİS Fibrokistik hastalık, anormal derecede yoğun mukus salgısına yol açan kalıtsal bir hastalıktır. Hastalık dış salgı bezlerini etkilemektedir. Özellikle […]

Görsel Yok

Basur

08 Ekim 2014 admin 0

BASUR (HEMOROİT) Basur, anüs (makat) bölgesindeki toplardancakrların varis gibi genişlemesidir. Hastalığın birincil ve ikincil olmak özere başlıca iki biçimi vardır. İkincil basurlar: İkincil basurlar kapı […]

Görsel Yok

Mide ülseri

08 Ekim 2014 admin 0

MİDE ÜLSERİ Mide ülserleri genelde midenin “Antrum” denilen (Pilora yakın] bölgesinde ortaya çıkmaktadır. Mide ülserlerinin yaklaşık % 20 si duodermm ülserleri ile birlikte bulunur. Uzun […]

Görsel Yok

Midenin selim (iyi huylu) tömür-leri

08 Ekim 2014 admin 0

MİDENİN SELİM (İYİ HUYLU) TÖMÜR-LERİ Selim (iyi huylu) özellikteki mide tümörü “Polip”ler, mide kanserinden sonra midenin en sık rastlanan tümörüdür. Midenin selim polipleri mide tümörlerinin […]

Görsel Yok

Anus (makat)

08 Ekim 2014 admin 0

ANUS (MAKAT) ANUS: Amıs yaklaşık olarak 4 cm uzunluğundadır. Üst ucuyla rektuma bağlanmıştır. 1.5 cm “˜lik üst bölümünde mukoza tabakası anusun boşluğuna doğru 6-9 tane […]

Görsel Yok

Trakeoözofageal fistüller

08 Ekim 2014 admin 0

TRAKEOÖZOFAGEAL FİSTÜLLER Özofagus boşluğu ile nefes boşluğu (trakea boşluğu) arasında anormal bağlantıların bulunması haline “Trakeoözofageal fistül”ler denilmektedir. Bu gibi fistüller sonradan gelişebilecekleri gibi, doğuştan da […]