DOLAR: 3.91 TL
EURO: 4.82 TL

Sindirim Sistemi Hastalıkları

3 yıl önce

ZENKER DtVERTİKÜLÜ "Divertikül" özofagus, mesane gibi içi boş organların duvarlarından dışa doğru çıkmış olan keseleşmelere verilen addır. Bu anormal keseleşmelerin boşluğu ile kaynaklandıkları organın boşluğu birbirine bağlantılıdır. Özofagus, özellikle yaşlı kimselerde özel bir röntgenle incelendiğinde, %5 sıklıkta...


3 yıl önce

BAĞIRSAK TIKANMALARI (İLEUS) Bağırsak içinde bulunan besin artıklarının ileriye doğru gönderilmelerinde çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen aksaklıklara, bağırsak tıkanmaları denilmektedir. Bağırsak tıkanması tam olabileceği gibi. bölgesel de olabilir. Bağırsaklardaki tıkanıklık mekanik etkenlere bağlı olabileceği gibi. mekanik olmayan...


3 yıl önce

SAFRA SALGISI Safra karaciğer hücreleri tarafından hazırlanır ve özel kanallardan geçerek, fazlası safra kese~sı içinde depolanmak üzere, duodenuma boşaltılır. Günde yaklaşık 500 mi safra salgılanmaktadır. Safra salgısının iki önemli fizyolojik etkisi vardır. Bunlardan ilki safra içinde bulunan...


3 yıl önce

MİDE ÜLSERİNİN TEDAVİ İLKELERİ Mide ülserinin ilaçla tedavisinde kullanılan ilaçlar duodenum ülseri ile aynıdır. Ancak antikoiinerjik ilaçların mide ülseri tedavisinde kullanılmancaksı daha doğrudur. Çünkü bu ilaçlar midenin boşalmasını geciktirerek, mide asidinin daha uzun süre midede kalmasına neden...


3 yıl önce

BAĞIRSAK ASALAĞI HASTALIKLARI Bağırsak asalağı hastalıkları tıp di-ide daha çok parazitoz adıyla tanınır, Bu hastalıklara yol açan asalaklar genelde dışkı-ağız bulaşma yolunu, bazen de dışkı-deri bulaşma yolunu izler. Tenya gibi birtakımları ise yumurta evresinde insan dışkısıyla atılır,...


3 yıl önce

ÇEKUM VE İLEOÇEKAL VALVÜL "Çekum"kalınbağırsağın başlangıç bölümünü oluşturmaktadır. Karın ön duvarındaki izdüşümü " sağ iliak" bölgeye uymaktadır. Yüksekliği yaklaşık 6 cm genişliği ise 7 cm olan çekum, üstte çıkan kolonla birleşmektedir. Çekumun arka bölümüne incebağırsağm "ileum" bölümü...


3 yıl önce

FİBROKİSTİK HASTALIK : KİSTİK FİBROZİS : MUKOVİSKİDOZİS Fibrokistik hastalık, anormal derecede yoğun mukus salgısına yol açan kalıtsal bir hastalıktır. Hastalık dış salgı bezlerini etkilemektedir. Özellikle pankreas, solunum sistemi ve ter bezleri etkilenmiştir s fibroksitik hastalık genelde çocukluk...


3 yıl önce

BASUR (HEMOROİT) Basur, anüs (makat) bölgesindeki toplardancakrların varis gibi genişlemesidir. Hastalığın birincil ve ikincil olmak özere başlıca iki biçimi vardır. İkincil basurlar: İkincil basurlar kapı toplardancakrı düzeyinde kan akımının engellenmesi sonucunda gelişir; örneğin karaciğerde siroz hastalığı böyle bir gelişmeye yol açabilir. Bu durumda ikincil basurlar kan akımını düzenleyici bir işlev üstlenerek kapı toplardancakrındaki kanın alt anatoplardancakra ulaşmasını sağlar. Birincil basurlar: ...


3 yıl önce

MİDE ÜLSERİ Mide ülserleri genelde midenin "Antrum" denilen (Pilora yakın bölgesinde ortaya çıkmaktadır. Mide ülserlerinin yaklaşık % 20 si duodermm ülserleri ile birlikte bulunur. Uzun süre herhangi bir belirti vermeksizin sinsice gelişen mide ülserlerine oldukça sık...


3 yıl önce

MİDENİN SELİM (İYİ HUYLU) TÖMÜR-LERİ Selim (iyi huylu) özellikteki mide tümörü "Polip"ler, mide kanserinden sonra midenin en sık rastlanan tümörüdür. Midenin selim polipleri mide tümörlerinin % 5- 10"²unu oluştururlar. Mide poliplerinin % 9O ı neoplazi özelliğinde...Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık