DOLAR: 3.79 TL
EURO: 4.65 TL

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl önce

Melankoli MELANKOLİ: Melankolide hastalar, maninin tam tersi olarak aşırı bir keder, sıkıntı ve durgunluk içindedirler. Hastalar intihar düşüncesine çok yakındırlar. En acımasız yöntemlerle intihar etmiş birçok melankoli vakası vardır. İntihara neden olan düşünce ve duyguları şöyle özetleyebiliriz. Hasta iyileşmeden ümidini kesmiştir. Bu hayatı daha fazla yaşancakk istemez. Ağır bir suçluluk duygusu içindedir ve hastalığını yakınlarına da bulaştırma korkusunu taşımaktadır. Bu durumda...


3 yıl önce

Uyku İlaçları (Hipnotikler) Alışkanlığı : Tutsaklığı UYKU İLAÇLARI (HİPNOTİKLER) ALIޞKANLIĞI : TUTSAKLIĞI: Uyku ilaçları yanlış ve sürekli kullanıldıklarında, alışkanlık oluşturur-fer. Tıbbi dozlarda alındıklarında, sakinleştirici ve uyku getirici etkileri vardır. Düşünme, konuşma ve heyecanlar yavaşlar. Zehirleyici dozlarda alındıklarında baş dönmesi çift görme, hareketlerde düzensizlik ve bulanık görme gibi belirtilere neden olurlar. Solunum merkezini baskı altına alıp ölüme yol açarlar. ilaca düşkün kişi,...


3 yıl önce

Mani MANİ: Mani, neşe ve hiddet biçimindeki hezeyanların anormal, aşırı düzeylere ulaşmasıyla özellenen bir psikozdur. Hasta öfori dediğimiz nedensiz bir iyilik duygusu içindedir. Çok konuşur (logore), çok yazar (grafomani), kendisini güçlü ve varlıklı görür (megalomani), cinsel isteklerinde ve çalışmalarında artma olur (eroto-mani) ve çok hareketlidir. Biyolojik çalışmaların çoğunda artma göze çarpar. Ama bu artış sağlıklı bir artış değildir. Örneğin hastalar çok...


3 yıl önce

Bilinçdışı BİLİNÇDIޞI: Kişinin tüm yaşantıları, arzuları her an bilinç alanında değildir. Freud bilincin daha derinlerde "bilinçdışı" adını verdiği ve kişiliğin kabul edemediği istek ve arzularından oluşan bir yapının varlığım ileri sürmüştür.


3 yıl önce

Eroin EROİN: ޞiddetli tutsaklık oluşturan bir sentetik afyon türevidir. Çok kuvvetli ağrı kesici ve öfgri yaratan bir ilaçtır. Etkileri morfine benzer, ancak ondan daha şiddetli bir şekilde etki eder. Eroine karşı çok daha hızlı tolerans gelişir ve tolere edilen doz biraz aşılırsa ölüm gelişebilir. Eroin alışkanlığı en zor tedavi edilen toksikomanilerdendir.


3 yıl önce

Alkol Psikozları ALKOL PSİKOZLARI: Çeşitli .alkol psikozları vardır. Bunlardan birtakımları alkolizm sırasında görülürler ve alkolün bırakılmasıyla birlikte gerilerler. Birtakımları da alkolik kişinin alkol bulancakdığı zancaknlarda ortaya çıkarlar.Alkolik psikozların birtakımları aşağıda verilmiştir. Alkol bunancaksı: Uzun süre alkol kullananlarda, alkolün beyin hücrelerini dejenere etmesine bağlı olarak, ilerleyici özellikte bir unutkanlık, bunancak ve entellektüel çöküntü gelişir. Delirium tremans: Alkoliklerde bazen alkol alınırken, bazen de...


3 yıl önce

Manik : Depresif Psikoz (Siklofreni) MANİK-DEPRESİF PSİKOZ (SİKLOFRENİ): Manik : depresif psikoz bir heyecan bozukluğu hastalığıdır ve kendisini mani veya melankolik depresyonlar biçimindeki nöbetlerle ortaya koyar. Hastalık bazen mani, bazen melankoli bazen de hern mani hem de melankoli tablolarını ön planda gösteren nöbetler biçimindedir. Manik : depresif psikoz daha çok orta ve ileri yaşlarda görülür. Kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha sık...


3 yıl önce

Bilinçaltı Savunma Mekanizmaları BİLİNÇALTI SAVUNMA MEKANİZMALARI: Önceki bölümde bilinçaltmdaki komplekslerin sürekli süperego ile çatışma halinde olduğuna değinmiştik. Kişi zancakn zancakn kendini etkileyen değişik psikolojik sarsıntılara, baskılara uğrayabilir, bunun yanında bir yandan süperegonun baskısı, diğer yandan idin bilinç altından sürdürdüğü baskılar kişinin psikolojik dengesini tehlikeye sokar, onu psikolojik sıkıntılara sürükleyebilir. Her insanın sık sık karşılaştığı bu durumlardan kişinin psikolojik dengesinin zarar görmemesi...


3 yıl önce

Astımın Ruhsal Boyutu Astımın ruhsal boyutu Astım krizinin ortaya çıkmasında ruhsal etkenlerin rolü artık kabul edilmiştir. Ama alerjik görüntülerle kişilik özellikleri arasındaki ilişki günümüzde de aydınlatılancakmıştır. Bu alanda yapılmış birtakım çalışmalar histerik ve dengesiz kişilerde daha fazla astım görüldüğünü ortaya koymuştur. Daha yeni birtakım çalışmalar astımı olan kişilerle sağlıklı kişiler arasında birtakım karakter farklılıkları olduğunu doğrulamıştır. Ama alerjik kişilerde ortaya konan kişilik...


3 yıl önce

Bozuk Psikoloji Nelere Mal Oluyor Dünya Sağlık Örgütü nün verilerine göre herhangi bir sebepten dolayı hastaneye başvuran 4 hastadan 1 inin şikayetlerinin kaynağının psikolojik olduğu görülüyor. Peki biz şikayetimizin fiziksel yada psikolojik olduğunu nasıl anlayabiliriz? Stres belirtileri gösteren bireylerde kas ağrıları da görülmektedir. Stresin devamlılığıyla bağışıklık sistemi de zayıflancakya başlar. Yani ağrıların sürekliliği ve değişkenliği araksında psikolojik sorunlar yatıyor olabileceği sinyalini veriyor. Belirtilerin...Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık