DOLAR: 3.91 TL
EURO: 4.82 TL

İskelet Sistemi Hastalıkları

3 yıl önce

PALATİN KEMİK (DAMAK KEMİĞİ) Dancakk kemiği biri dikey diğeri de yatay olmak üzere iki parçadan kurulmuştur. Bu kemik de yüzün çift kemiklerindendir. Dikey parça burun boşluğunun dış yan duvarının bir bölümünü kurar. Bu parçanın Üst kenarı göz çukuru tabanının en arka bölümünü oluşturur. Yatay parçanın üst yüzü, burun boşlukları tabanının 1/3 arka bölümünü oluştururken, alt yüzü de dancakğın 1/3 arka bölümünü...


3 yıl önce

KAFA (KKANİUM) Kafa kemiklerinin birleşerek oluşturdukları boşluğun içine beyin yerleşmiştir. İkisi çift, diğerleri tek olmak üzere ajtı çeşit kemiğin birbiriyle ekiemleşmesi sonucu ortaya çıkan kafanın sekiz kemiği şunlardır: 1) Parietal kemik (duvar kemiği): Çift 2} Temporal kemik (şakak...


3 yıl önce

KEMİKLERİN MİKROSKOBİK YAPISI (KEMİKLERİN HİSTOLOJİSİ) Özel yöntemlerle mikroskobik incelemeye hazırlanmış bir kemiğin kompaktasmdan alman bir kesit, mikroskop altında incelendiğinde dikkati çekecek olan ilk şey, düzgün kanalcıkların bulunduğudur. Kemiğin diafizine paralel giden kanallara "Havers kanalları" denir. Bu kanallar...


3 yıl önce

KONKA NAZALİS İNFERİOR (BURUN ALT KONKASI): Yüzün çift kemiklerinden olan bu kemik burun boşluğunun dış duvarı ile eklemleşmiş ve burun boşluğuna doğru bir dış bükeylik yaparak uzanmıştır. Bu kemikle burun boşluğunun dış yan duvarı arasında kalan boşluğa "Meatus nazi inferior" denir..


3 yıl önce

FRONTAL KEMİK (ALIN KEMİĞİ) Frontal kemik kafanın en önünde yerleşmiş olan tek bir kemiktir. Dikey ve yatay olmak üzere iki bölüme ayrılır. Dikey bölümüne frontal skuam, yatay bölümüne de orbital bölüm denir. Orbital bölümün alt yüzünün ortasında, "U" harfine benzeyen ve açıklığı kafa boşluğuna bakan bir çentik bulunur. "Etmoid Çentiği" denen bu çentiğin kenerlarında küçük çukurcukiar bulunur. Bu çukurcuklarm tam altında...


3 yıl önce

ATLAS (BİRİNCİ BOYUN OMURU) Bu omurun omur gövdesi yoktur. Buna karşılık sağ ve sol yanında "Yan kitleler" (Masa leterales) denilen iki kemik kitlesi bulunur. Bu kemik kitlelerinin üst ve alt yüzeylerinde biror eklem yüzeyi bulunur. Üsttekine "Üst eklem...


3 yıl önce

VOMER KEMİĞİ (SAPAN KEMİĞİ) Vomer kemiği yüzün iki tek kemiğinden biridir. Diğer tek kemik ise altçene kemiğidir. Vomer kemiği sağ ve soldaki burun boşluklarım birbirinden ayıran ve "Septum nazi" adını alan ara duvarın, kemik kısmının arka alt bölümünü oluşturur. Septum nazi, kemik ve kıkırdaktan yapılmıştır. En ön pölümü kıkırdak dokusundan yapılmıştır. Arkasında etmoid kemiğin dikey levhası (Lamina perpendikularis) ve bunun da...


3 yıl önce

KEMİK TÜMÖRLERİ Kemik dokusundan kaynaklanan birincil iskelet tümörleri tüm tümörler gibi iyi veya kötü huylu olabilir; ikincil tümörler ise başka organ ve dokulardaki .tümörlerin yayılması sonucu gelişir. Kötü huylu tümörün özellikleri şunlardır: Büyüme ve gelişmesi sınırsızdır, vücudun bir bölgesinden cerrahi girişimle çıkarılsa bile yeniden ortaya çıkabilir, kan ve lenf dolaşımıyla başka organlara yayılıp metastaz yapar, yerleştiği...


3 yıl önce

OSTEOMİYELİT Başta stafılokoklar olmak üzere irin oluşturucu mikropların yol açtığı ütihabi bir kemik hastalığıdır. Birincil lerde hastalık etkeni kırıklar, delici yaralar ve cerrahi girişimler sonrasında vücuda doğrudan girer. İkincil lerde ise etken, hastalığın ortaya çıktığı dokulara uzak bir...


3 yıl önce

LAKRİMAL KEMİK (GÖZYAޞI KEMİĞİ) Bu kemik de yüzün çift kemiklerinden biridir. Her iki taraftaki lakrimal kemikler göz çukurunun iç yan duvarının ön bölümünü kurarlar. Burun boşluklarının da dış yan duvarlarının küçük bir bölümünü oluştururlar. Bu kemik frontal, etmoid, maksilla ve konka nazalis inferior kemikleriyle eklemleşir..


123

Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık