DOLAR: 5.34 TL
EURO: 6.11 TL
film izle porno

Gebelik ve Doğum

2 yıl önce

MİKROSEFALİ (KAFANIN NORMALDEN KÜÇÜK OLMASI) Mikrosefalifetusunbaşınınnormaldenküçükolmasıanlamınagelir.(Normalin2veya3standartsapmaaltındaolması)Mikrosefalidekafatasıileyüzarasındaorantısızlıkvardır,alınbasıktır,beyinufaktır.Ventrikülomegalieşlikedebilir.Birtakımgenetikhastalıklar(trizomi13,18),enfeksiyonlara(CMV),radyasyonetkisi,anneinalkolkullanmasıveanneyeaitbirtakımhastalıklargibiçeşitlinedenlerebağlıolarakmikrosefaligelişebilir.Mikrosefalitanısıkoymakçokaçıkvenetdeğildir,vücudundiğerorganlarınınoranıvegelişmegeriliğiolupolmancaksıgibiçeşitlidurumlarkarışıklıkyaratabilir.Mikrosefalisaptananfetuslardazekageriliğigelişebilir.Fakatbufetuslarınhepsindezekageriliğiolmaz,zekageriliğininfetuslarınyüzdekaçındageliştiğinedairçokçeşitliverilermevcuttur.Mikrosefalininfazlaolmasıveeşlikedenbaşkaanomalilerolmasıprognozukötüleştirir. ziyaretçivar