Görsel Yok

Mikrosefali (kafanın normalden küçük olması)

22 Kasım 2015 admin 0

MİKROSEFALİ (KAFANIN NORMALDEN KÜÇÜK OLMASI) Mikrosefalifetusunbaşınınnormaldenküçükolmasıanlamınagelir.(Normalin2veya3standartsapmaaltındaolması)Mikrosefalidekafatasıileyüzarasındaorantısızlıkvardır,alınbasıktır,beyinufaktır.Ventrikülomegalieşlikedebilir.Birtakımgenetikhastalıklar(trizomi13,18),enfeksiyonlara(CMV),radyasyonetkisi,anneinalkolkullanmasıveanneyeaitbirtakımhastalıklargibiçeşitlinedenlerebağlıolarakmikrosefaligelişebilir.Mikrosefalitanısıkoymakçokaçıkvenetdeğildir,vücudundiğerorganlarınınoranıvegelişmegeriliğiolupolmancaksıgibiçeşitlidurumlarkarışıklıkyaratabilir.Mikrosefalisaptananfetuslardazekageriliğigelişebilir.Fakatbufetuslarınhepsindezekageriliğiolmaz,zekageriliğininfetuslarınyüzdekaçındageliştiğinedairçokçeşitliverilermevcuttur.Mikrosefalininfazlaolmasıveeşlikedenbaşkaanomalilerolmasıprognozukötüleştirir. ziyaretçivar

Görsel Yok

Kemik erimesine bağlı ağrılar

22 Kasım 2015 admin 0

KEMİK ERİMESİNE BAĞLI AĞRILAR OSTEOPOROZ VE AĞRI ޞİKAYETİKemik erimesi ağrı yapar mı?Kemik erimesi (osteoporoz) çoğunlukla hiçbir şikayet ve belirti vermeyen bir hastalıktır ancak çok ilerlediğinde […]

Görsel Yok

Hamilelikte adet görülür mü?

22 Kasım 2015 admin 0

HAMİLELİKTE ADET GÖRÜLÜR MÜ? GEBELİKTE ADET KANAMASI OLUR MU?Bazen hastalar hamile kaldıktan sonra bir veya birkaç kere adet gördüklerini ifade ederler. Gebeyken adet görülmez ancak […]

Görsel Yok

Gebelikte (hamilelikte) ateşž basması

22 Kasım 2015 admin 0

GEBELİKTE (HAMİLELİKTE) ATEޞ BASMASI GEBELİKTE SICAK BASMASIGebelikte menopoz döneminde yaşananlar benzer şekilde ateş basmaları (sıcak basmaları) görülebilir. Ateş basması ile enfeksiyonlara bağlı ateş yükselmesi karıştırılmancaklıdır. […]

Görsel Yok

Uterin inkarserasyon

22 Kasım 2015 admin 0

UTERİN İNKARSERASYON 0nkarsere (ingilizce:;incarcerate) s1k1_m1_, hapsolmu_, boulmu_, tuzaklanm1_ anlam1na gelir. 0nkarsere uterus uterusun pelvis bo_luunda hapsolmas1 ve kar1n bo_luuna serbest olarak ç1kancakmas1 anlam1na gelir. S1kl1kla […]

Görsel Yok

Hpv virüsü ve hpv enfeksiyonu

22 Kasım 2015 admin 0

HPV VİRÜSÜ VE HPV ENFEKSİYONU HPV virüsü (Human Papillomavirus, 0nsan papilloma virüsü;);nedir?; Human Papillomavirüs kelimelerinin k1saltmas1 olan HPV, hem kad1nlarda hem erkeklerde baz1 hastal1klara neden […]

Görsel Yok

Polip kısırlık yapar mı?

22 Kasım 2015 admin 0

POLİP KISIRLIK YAPAR MI? RAHİM İÇERİSİNDEKİ VE RAHİM AĞZINDAKİ POLİPLER KISIRLIK YAPAR MI? Polipler vücutta birçok organda oluşabilen, boyutları genelde birkaç milimetre ile birkaç santimetre […]

Görsel Yok

Hamilelikte (gebelikte) antibiyotik kullanımı

22 Kasım 2015 admin 0

HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) ANTİBİYOTİK KULLANIMI Hamilelik döneminde çeşitli sebeplerle antibiyotik kullanımı gerekebilir. En sık görülen sebepler arasında idrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları, diş tedavileri, sinüzit, […]