DOLAR: 3.79 TL
EURO: 4.65 TL

Deri ve Zührevi Hastalıklar

3 yıl önce

DERİ TÜMÖRLERİ DERİ TÜMÖRLERİ: Tümörlerle ilgili ayrıntılı bilgiler ansiklopedinin "Tümör bilimi (kanser) " bölümünde verilmiştir. Bu bölümde yalnız birtakım selim ve habis deri tümörlerinden söz edilecektir.İnceleyeceğimiz selim (iyi huylu) tümörler keloid, nevüs (ben), senil keratoz ve lökoplazidir. Habis...


3 yıl önce

İNGUİNALEPİDERMOFİSİ İNGUİNALEPİDERMOFİSİ :Kasık (inguinal) bölgesini tutan bir mantar hastalığıdır. Kızarık, kaşıntılı deri lezyonlarıyla seyreden bu hastalık, erkeklerde daha sık görülür. Bu bölgedeki ter bezlerinin salgılarının alkali özellikte olması, sürtünmenin ve nemliliğin fazla oluşu, hastalığın oluşumunu kolaylaştıran bir ortamdır. Genelde...


3 yıl önce

Akne Teşhisi (Tanısı) Akne tanısının kolaylığına karşın, tedaviye geçmeden önce birtakım noktalar aydınlatılmalıdır. İlk olarak, kadınlarda adet kanancakları ile akne arasındaki ilişki araştırılmalı, yumurtalık işlevine bağIı olarak artan aknelerde, yumurta saliminim önleyen ilaçlar kullanılmalıdır. Bu ilaçların seçiminde çok...


3 yıl önce

Kaşıntı KAޞINTI Kaşıntı rahatsız edici, sevimsiz bir duyudur. Vücudun belirli mt bir bölgesiyle sınırlı olabilir veya tümünü etkileyebilir; çok kısa sürebileceği gibi, günler, haftalar, aylar boyunca da insana sıkıntı verebilir. ޞiddeti değişkendir, ancak hemen her zancakn dayanılması ağrıdan...


3 yıl önce

İNTERTRİGO İNTERTRİGO : Streptokok bakterilerinin tepkisiyle gelişen intertrigo adh piyodermi, vücudun genelde büklüm yerlerinde gelişen deri kızarıklıkları, yanma, kaşıntı ve buralardaki cerahathbir sızıntı ile özelleşir. intertrigo dahaçok şişmanlarda, süt çocuklarında ve şeker hastalarında görülür.Hastalık kulak arkası ve meme altın,...


3 yıl önce

TER BEZLERİ TER BEZLERİ: Vücuttaki ter bezleri "Ekrin" ve "Apokrin" olmak üzere iki çeşittir. Ekrin ter bezleri vücudun hemen hemen tüm yüzeyine yayılmışlardır. Özellikle avuç içi, ayak tabanı ve koltuk altında çok sayıda bulunurlar. Ter bezlerinin ter salgısını...


3 yıl önce

PLEVRA (AKCİĞERZARI) PLEVRA (AKCİĞERZARI): Her iki akciğer, "Plevra" denilen iki yapraklı bir zar ile örtülmüştür. Bu zarın iç ve dış yaprakları arasında bir miktar hava ve sıvı ile dolu küçük bir boşluk bulunur. Bu boşluğa "Plevra boşluğu" denir....


3 yıl önce

DERİ MİYAZİSİ DERİ MİYAZÎS İ: Birtakım kurt ve sineklerin yumurtalarını deri içine bırakmaları ve bu yumurtalardan çıkan yavruların deri içinde birtakım çizgiler oluşturmalarıdır. Asalak, çizginin biraz ilerisindedir. Burası, elektrikle yakılarak (Elektrokoterizasyon) tedavi edilir..


3 yıl önce

Cüzzam LEPRA (CÜZAM), (HANSEN HASTALIĞI): Lepra (cüzam) hastal1Äx1, â¬SMikobakterium lepra⬝ basilinin neden olduÄxu kronik (müzmin) ancak tedavi edilebilen ve bulaxmas1 çok zor olan bir hastal1kt1r. 0à 500 y1llar1n1n Yunan yaz1tlar1nda, cüzam hastal1Äx1ndan söz edildiÄxi görülmüxtür. San1ld1Äx1n1n tersine, lepra...


3 yıl önce

KELOİD KELOİD: Genelde bir nedbe dokusu üzerinde, bazen de kendiliğinden ortaya çıkan ve derinin derma tabakasındaki fibroblastiarın sayıca artmalarına bağlı bir kabartıdır. Tek bir nodul biçiminde olabileceği gibi bir çizgi biçiminde de olabilir. Keloid herkeste değil yalnız yapısı...



Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık