Görsel Yok

KERNİKTERUS

07 Ekim 2014 admin 0

KERNİKTERUS KERNİKTERUS: Kernikterus, yeni doÄxan çocukta indirekt bilirubinin merkezi sinir sisteminde sinir hücrelerine birikerek onları zedelemesiy-le geliŞxen ve oldukça aÄxır seyreden bir hastalıktır. BilindiÄxi gibi […]

Görsel Yok

Hayvan Sütüyle Beslenme

07 Ekim 2014 admin 0

Hayvan Sütüyle Beslenme HAYVAN SÜTÜYLE BESLENM E: Çocuklar için en uygun hayvan sütü inek sütüdür. Keçi sütü tüberküloz basilini taşımaz. Ancak malta hummasına yol açabilir. […]

Görsel Yok

Çocuk Felci

07 Ekim 2014 admin 0

Çocuk Felci POIİOMİYELİT-ÇOCUK FELCİ: Poliomiyelit, oldukça yaygın, virüs kaynaklı bir bulaşıcı hastalıktır. Hastalık geniş bir belirti ve etki alanına sahiptir. Ancak belirtiler arasında en ciddi […]

Görsel Yok

YENİ DOĞANIN ZATÜRREESİ

07 Ekim 2014 admin 0

YENİ DOĞANIN ZATÜRREESİ YENİ DOĞANIN ZATÜRREESİ: Bazı durumlarda yeni doğan çocuklarda zatürreeye rastlanır. Bu durumları şöyle özetleyebiliriz: 1. Doğum olayının uzun sürmesi 2. Erken doğum […]

Görsel Yok

ERİTEMA İNFEKSİYOZUM

07 Ekim 2014 admin 0

ERİTEMA İNFEKSİYOZUM ERİTEMA İNFEKSİYOZUM : 5. HASTALIK: Eritema infeksiyozum, hafif ateş yükselmesiyle deri belirtilerine yol açan, etkeni kesin olarak bilinmeyen, ancak virüs kaynaklı olduğu düşünülen […]

Görsel Yok

Çocuğun Banyosu

07 Ekim 2014 admin 0

Çocuğun Banyosu ÇOCUĞUN BANYOSU: Çocuklar doğduklarında derileri peynire benzeyen ve “verniks kazeoza” denilen yağlı bir maddeyle örtülmüştür. Bu madde genellikle çocuk doğar doğmaz yapılan banyoyla […]

Görsel Yok

EKSANTEM SUBİTUM

07 Ekim 2014 admin 0

EKSANTEM SUBİTUM EKSANTEM SUBİTUM : 6. HASTALIK: Ek-santem subitum (6. hastalık), 6 aylıkla 2 yaş arasındaki çocuklarda görülen virüslere bağlı olarak geliştiği düşünülen deri döküntüleri […]

Görsel Yok

Yeni Doğan Çocuk

07 Ekim 2014 admin 0

Yeni Doğan Çocuk “YENİ DOĞAN” ÇOCUK: Çocuğun “Yeni doğan” dönemi, doğumdan sonraki ilk dört haftasıdır. Başka bir deyişle çocuğun ilk 28 günü yeni doğan dönemine […]

Görsel Yok

İLK BİR YILDA ÇOCUĞUN BÜYÜMESİ

07 Ekim 2014 admin 0

İLK BİR YILDA ÇOCUĞUN BÜYÜMESİ İLK BİR YILDA ÇOCUĞUN BÜYÜMESİ : Zamanında doğan çocuklar doğum kilolarını ilk birkaç gün koruyamayıp biraz zayıflarlar. Ancak doğumdan sonraki […]

Yeni Doğanın Fizyolojik Sarılığı

07 Ekim 2014 admin 0

Yeni Doğanın Fizyolojik Sarılığı YENİ DOĞANIN FİZYOLOJİK SARILIĞI:Normal koşullarda yaşamın ilk üç gününde yeni doğanların yaklaşık % 60″²ında sarılık gelişir. Bu sarılığa “Fizyolojik sarılık” denir. […]

Görsel Yok

Suçiçeği

07 Ekim 2014 admin 0

Suçiçeği Genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan suçiçeği, çok yaygın görülmekle birlikte ağır belirtilere yol açmayan virüs kökenli bir bulaşıcı hastalıktır. Tipik döküntüler, deride içi sıvı […]