Görsel Yok

Nervus Vagus

07 Ekim 2014 admin 0

Nervus Vagus NERVUS VAGUS (10. KAFA SİNİRİ): Nervus vagus da motor, duyu ve otonom sinir sistemiyle ilgili lifler taşıyan bir kafa siniridir. Nervus vagus, solunum, […]

Görsel Yok

Multiple Skleroz

07 Ekim 2014 admin 0

MULTİPL SKLEROZ Multipl (yaygın) skleroz sık görülmesi ve kronikleşerek genç erişkinlerde önemli sakatlıklara yol açması nedeniyle sinir sistemi hastalıklarının en önemlilerinden biridir. Multipl skleroz akmaddedeki […]

Görsel Yok

Ekstrapiramidal Sistem

07 Ekim 2014 admin 0

Ekstrapiramidal Sistem EKSTRAPİRAMİDAL SİSTEM: Kasların , kasılma öncesinde uygun bir ön gerginliğe (tonusj sahip olmalarını sağlayan sistem, “Ekstrapirami-dal sisTenT dir. Ekstrapiramidal sistem, filogenetik evrim bakımından, […]

Görsel Yok

Omurilik (Medulla Spinalis)

07 Ekim 2014 admin 0

Omurilik (Medulla Spinalis) OMURİLİK (MEDULLA SPİNALİS): Omurilik, omur kemiklerinin ortasında bulunan “Omur deliklerinin” birleşmesi ile oluşan kanalis verteb-ralis denilen kanalın içine yerleşmiştir. Erişkin bir kimsede […]

Görsel Yok

Güneş Çarpması ( Sıcak Çarpması )

07 Ekim 2014 admin 0

Güneş Çarpması ( Sıcak Çarpması ) Güneş çarpması sıcakta, genelde güneş altında terlemeyle yeterli ölçüde ısı atılancakması yüzünden beden sıcaklığının tehlikeli şekilde yükselmesi. Güneş çarpmasına […]

Görsel Yok

Sirengomiyeli

07 Ekim 2014 admin 0

Sirengomiyeli SİRENGOMİYELİ: Sirengomiyeli, Yunanca da “Omurilikteki boşluk” anlamına gelmektedir. Gerçekten de bu hastalıkta omurilikte ve medulla oblongatada boşluklar ortaya çıkmaktadır. Boşluklar sıklıkla boyun omurları ve […]

Görsel Yok

Ekstrapiramidal Sistem Hastalıkları

07 Ekim 2014 admin 0

EKSTRAPİRAMİDAL SİSTEM HASTALIKLARINDA ORTAYA ÇIKAN BELİRTİLER: Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında başlıca üç çeşit .bozukluk ortaya çıkmaktadır. Bunlar sırasıyla “Kas gerginliğinde (tonus) .bozulmazlar”, “İstemsiz hareketler” ve “Duruş […]

Görsel Yok

Pons

07 Ekim 2014 admin 0

Pons PONS: Pons, mezansefalonun altında, Medulla oblongatanın üstünde ve dördüncü ventrikül ile serebellumun önünde yer almaktadır.

Görsel Yok

Beynin Damar Kökenli Hastalıkları

07 Ekim 2014 admin 0

BEYNİN DAMAR KÖKENLİ HASTALIKLARI BEYNİN DAMAR KÖKENLİ HASTALIKLARI: Beynin dancakr kökenli hastalıkları beyin dancakrlarının lezyonlan sonucunda sinir dokusunun yıkıma uğradığı bozukluklardır. NEDENLERİ Halk arasında inme […]

Görsel Yok

Beyin İskemisi Ne Demektir?

07 Ekim 2014 admin 0

Beyin İskemisi Ne Demektir? Beyin iskemisi ne demektir? : Beyin iskemisi, beynin bir bölgesinin az kan ve dolayısıyla yetersiz oksijen alması durumudur. İskeminin yavaş geliştiği […]

Görsel Yok

Motor Homonkulus

07 Ekim 2014 admin 0

Motor Homonkulus MOTOR HOMONKULUS: Beceri gerektiren ve ince hareketlerle ilgili beyin korteksinin 4. alan bölgelerinde, daha fazla sayıda nöron hücresi [sinir hücresi) bulunmaktadır. Buna karşılık […]

Görsel Yok

Otonom Sinir Sistemi

07 Ekim 2014 admin 0

Otonom Sinir Sistemi OTONOM SİNİR SİSTEMİ: Sinir sistemi işlev bakımından “Beyin-omurilik” sistemi ve “otonom sinir sistemi” olmak üzere iki ana bölümden kurulmuştur. Beyin-omurilik sistemi isteme […]