Buğday, weizen, triticum aestivum
Buğday, Weizen, Triticum Aestivum

Bir Yıllık 0,5-1,5m 5-6 Aylar Ho,Na,La
Buğday, Weizen, Triticum aestivum
Syn: Triticum vulgare Vill
Familyası: Buğdaygillerden, Süssgraeser, Poaceae 
Drugları: Buğday Çimi: Tritici germania
Buğday Çim yağı: Tritici germania oleum
Buğday Nişastası: Tritici amylum 
Buğday Kepeği: Tririci furfures 
Genelde Buğday Kepeği, nadiren de Buğday çimi, Buğday çim yağı ve nişastası natürel ilaç veya ev ilacı olarak kullanılır.
Botanik: Buğday dünyanın hemen her bölgesinde yetişen bitki olup ayrıca yetiştiği iklime, bölgeye ve toprağa göre de oldukça çok türleri mevcuttur. Uzun ince içi boş narin saplar üzerinde dört köşeli Başakları vardır ve Başakları küçük Çiçekçiklerden oluşur. Yapraklar uzun ince şerit şeklinde, kenarları tüm, ucu sivri açık yeşil veya grimsi yeşil renklidir. 
Birleşimi: Buğday kepeğinin birleşimindeki maddeleri şöyle sıralaya¬biliriz;
Buğdayın %83’ü nişasta ve %17’side kepekten (dış kabuk) oluşur. Kepek ise %15 Protein, %10 Su, %5 Yağ ve %63 Karbonhidratlar, %8 Lignin ve %7 Vitamin ve minerallerden oluşur. 
a) Karbonhidratlarda: %25-30 pentozlar, %20-22 sellulozlar ve %9-12 nişastadan oluşur. Pentozların %7-8 çözülen pentozlar ve %20-22 çözülmeyen pentozlardan oluşur. Pentozlar ise; 0-Xylozlar, L-Arabinozlar ve az miktarda D-Glikozlardan oluşur.
b) Minerallerden; başta %1 potasyum % 0,5 magnezyum, demir, sodyum, kükürt, kobalt, bakır, çinko ve az miktarda selen içerir. 
c) Vitaminlerden başta E-Vitamini, B10-Vitamini (H-Vitamini, Biotin veya Bio-H-tin isimi ile anılır), B9-Vitamini (Folikasit), B3-Vitamini (Niacin), B1, B2 ve B6-Vitaminleri ile β-Karotin (Provitamin A) içerir.
d) Ayrıca az miktarda Phytin asidi içerir. 
Araştırmalar: 
1) Almanya’da yapılan bir araştırmada kepeksiz un’un E-Vitamini ve Provitamin A içermediği ve diğer vitaminlerden de çok az içerdiği tespit edilmiştir. Kepeksiz un (Beyaz un) B1-Vitamini %86, B2-Vitamini %69, B3-Vitamini (Niacin) %86, E-Vitamini %100, Provi¬tamin A %100, bakır %75, mangan %71, magnezyum %52 ve potasyumu %76 oranında daha aza içerdiğini tespit etmişlerdir. Buda beyaz ekmekle beslenenlerde çeşitli hastalıkların ortaya çıkacağına ibarettir (Nh 7.95. 371) ve bunların başında vitamin yetersizliği, mineral yetersizliği, sindirim bozukluğu, deri hastalıkları, hafıza zafi¬yeti, cinsel yetersizlik vb. sayabiliriz. 
2) WEINREICH ve ekibi 1978’de divertikül hastası üzerinde buğday kepeği ile 2-4 hafta süren tedavi denemesi yapmışlardır. Hastalara günde 2 defa 12-14g buğday kepeği verilmiş ve bunlardan 62’sinin iyileştiği tespit edilmiştir. (P.P.164)
3) WICKS ve ekibi 1978’de ve KASPER ve ekibi 1980’de divertikül has-taları üzerinde tedavi yapmışlar ve hastalarına günde 2 defa 15g buğday kepeği vererek tedavi denemesi yapmışlar ve hastaların iyileş¬tiğini tespit etmişlerdir. (P.P.165)
Tesir şekli: Buğday kepek ve çimi cinsel gücü artırıcı, kalp ve kan dola-şımını kuvvetlendirici, cildi güzelleştirici ve bağırsakları çalıştırıcıdır.
Kullanılması: 
a) Araştırmalara göre buğday kepeği başta divertikül (Bağırsakta oluşan kör kese), kalın bağırsak iltihaplanması (Morbus Crohn) ve kronik kabızlığa (Obstipation), mineral yetersizliği, vitamin yetersizliği ve Aminoasit yetersizliğine karşı kullanılır. Gökçek Tonik ve iksir daha etkilidir.
b) Halk arasında buğday kepeği; divertikül, kabızlık, kalın bağırsak ilti-hap¬lanması, ağrılı, sancılı ve kramplı karın ağrılarına karşı kullanılır. Ayrıca cinsel gücü artırır, deriyi güzelleştirir ve vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar. 
Buğday lapa kürü bağırsakları temizler. Romatizma, gut hastalığı (nikris), dancakr sertliği (arterioskleroz), kronik baş ağrısı ve kabızlığa kar¬şı kullanılır. Ayrıca karaciğeri, böbrekleri, deriyi ve de kanı temizleyici olarak kullanılır.
Yeme: Buğday Kepeğinden günde 2-3 defa 15-40g yenir. Bu çorba, müsli veya sade olarak yeme şeklinde olabilir. 
Buğday lapası: 400-500g Buğday akşamdan yeterince suya konarak ıslanır sabahleyin ocakta 1-2 Saat kaynatıldıktan sonra buna su ilave edilerek 5-6 saat düşük derecedeki ateşle kaynatmaya devam edilir. Bu süre sonunda koyulaşarak yapış yapış olan lapa soğuduktan sonra günde 3-5 porsiyonda (parçada) yenir ve buna 1-4 hafta devam edilir. Buğday lapası ile yapılan kür sırasında başka yemek yenmez ve sadece tatlı meyveler yenebilir ve meyve suları içilebilir. Bu kür esnasında ilk iki gün baş ağrısı yapabilir. Buğday lapası bağırsak mukozasına yapışan artık maddelerin sökülerek dışarı atılmasını sağlar.
Açıklancak: 
1) Kepek safra yapısını değiştirerek iyileşmesi yani kaliteli safra üretil-mesini sağlar, çünkü safra birleşimindeki Desoxycholasidin oranı azalırken Chenodesoxycholin-asidin arttığı ispatlanmıştır. 
2) Buğday Kepeğinin birleşimindeki phytinasidin demir, potasyum, çinko ve magnezyum gibi
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Buğday, weizen, triticum aestivum
Buğday, Weizen, Triticum Aestivum

Familyasi; Buğdaygillerden, Süssgraeser, Poaceae
Droglar; Buğday Çimi: Tritici germania
Buğday Çimtagi: Tritici germania oleum
Buğday Nisastasi: Tritici amylum
Buğday Kepeği: Tririci furfures
Genelikle Buğday Kepeği, nadirende Buğday çimi, Buğday çimyağı ve Nisasta Natürelilaç veya Evilçı olarak kulanılır.

Botanik: Buğday dünyanın hemen her bölgesinde yetişen bitki olup ayrıca yetiştiği iklime, bölgeye ve toprağa görede oldukca çok türleri mevcuttur. Uzun ince içi boş narin saplar üzerinde dört köşeli Başakları vardır ve Başakları küçük Çiçekciklerden oluşur. Yapraklar uzun ince şerit şeklinde, kenarları tüm, ucu sıvrı açık yeşil veya grimsiyeşil renklidir.
Birleşiminde: Buğdaykepeğinin birleşiminmdeki maddeleri şöyle sıralıya biliriz. Buğdayın % 83? ü nı?asta ve % 17 sıde kepekten (dı?kabuk) oluşur. Kepek ıse % 15 Protein, % 10 Su, % 5 Yağ ve % 63 Karbonhidratlar ise %8 Lignin ve %7 Vitamin ve Minerallerden oluşur.
a-) Karbonhidratlarda: %25-30 pentozlar, %20-22 sellulozlar ve %9-12 nişastadan oluşur. Pentozların %7-8 çüzülen pentozlar ve %20-22 çözülmeyen pentozlardan oluşur. Pentozların ıse; D-Xylozlar, L-Arabınozlar ve az miktarda D-Glukozlardan oluşur.
b-) Minerallerden; başta %1 potasyum % 0,5 magnesium, demir, sodyum, kükürt, kobalt, bakır, çinko ve az miktarda selen içerir.
c-) Vitaminlerden başta E-Vitamini, B10-Vitamini (H-Vitamini, Biotin veya Bio-H-tin isimi ile anılır), B9-Vitamini (Folikasit), B3-Vitamini (Niacin), B1, B2 ve B6-Vitaminleri ile Provitamin A içerir.
d-) Ayrıca az miktarda phytinasidi içerir.
Araştırmalar :
1-) Almanyada yapılan bir araştırmada kepeksizunun E-Vitamini ve Provitamin A içermediği ve diğer vitaminlerdende çok az içerdiği tesbitedilmiştir. Kepeksizun (Beyazun) B1-Vitamini %86, B2-Vitamini %69, B3-Vitamini (Niacin) %86, E-Vitamini %100, Provitamin A %100, bakır %75, manganı %71, magnesiumu %52 ve potasyumu %76 oranında daha aza içerdiğini tesbitetmişlerdir. Buda beyaz ekmekle beslenenlerde çeşitli hastalıklarınortaya çıkacağına i?arettir (Nh 7.95. 371) ve bunların başında vitaminyetersizliği, mineralyetersiziği, sindirimbozukluğu, derihastalıkları, hafızazafiyeti, cinselyetersizlik vb; saya biliriz.
2-) WEINREICH ve ekibi 1978?de divertikül hastası üzerinde buğdaykepeği ile 2-4 hafta süren tedavi denemesi yapmışlardır. Hastalara günde 2 defa 12-14g buğdaykepeği verilmliş ve bunlardan 62 sinin iyileştiği tesbitedilmiştir ( P.P. 165).
3-) WICKS ve ekibi 1978?de ve KASPER ve ekibi 1980?de divertikül hastaları üzerinde tedavi yapmışlar ve hastalarına günde 2 defa 15g buğdaykepeği vererek tedavidenemesi yapmişlar ve hastalarının iyileştiğini tesbitetmişlerdir ( P.P. 165).
Tesirşekli: Buğday kepek ve çimi cinselgücü artırıcı, kalp ve kandolaşımını kuvvetlendirici, cildi güzelleştirici ve bağırsakları çalıştırıcıdır.
Kullanılması: a-) Araştırmalara göre buğdaykepeği başta divertikül (Bağırsakta oluşan körkese), kalınbağırsakiltihaplanması (Morbus Crohn) ve kronik kabızlığa (Obstipatsyon) karşı kulanılır. Gökçek İksiri daha etkilidir.
b-) Halkarasında buğdaykepeği; divertükül, kabızlık, kalınbağırsakiltihaplanması, ağrılı, sancılı ve kramplı karınağrılarına karşı kulanılır. Ayrıca cinselgücü artırır, deriyi güzelleştirir ve vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar.
Yeme: Buğday Kepeğinden günde 2-3 defa 15-40g yenir. Bu çorba, müsli veya sade olarak yeme şeklinde olabilir.
Buğdaylapası: 400-500g Budag akşamdan yeterince suya konarak ıslanır sabahleyin ocakta 1-2 Saat kaynatıldıtan sonra buna su ilave edilerek 5-6 saat düşük derecedeki ateşdeki ateşle kaynatmaya devamedilir. Bu süre sonunda koyulaşarak yapış yapış olan lapa soğuduktan sonra günde 3-5 portsionda (parcada) yenir ve buna 1-4 hafta devam edilir. Buğdaylapası ile yapılan kür sırasında başka yemek yenmez ve sadece tatlı meyveler yenebilir ve meyvesular? içilebilir. Bu kür esnas?nda ilk iki gün ba?ağrısı yapabilir. Buğdaylapası bağırsakmukazasına yapşan artıkmadelerin sökülerek dışarı atılmasını sağlar.
Açıklancak:
1-) Kepek safra yapısını değiştirerek iyileşmesi yani kaliteli safra üretilmesini sağlar, çünkü safra birleşimindeki Desoxycholasidin oranı azalırken Chenodesoxycholin-asidin artığı isbatlanmıştır.
2-) Buğday Kepeğinin birleşimindeki phytinasidin demir, potasyum, çinko ve magnesiyum gibi minerallerle birleşerek onları faydasız halle getirdiği ve minerallerin absorbesini önlediğine dair görüşlerin doğu olmadığı yapılan ilmi araştırmalarla ispatlanmışır. Alman beslenme teşkilatı (Deutschen Gesllschaft für Ernaehrung ) tarafından 1995?de Fulda şehrinde yapılan açıklancakda phytinasidin antioksidatif olduğu ve bu özeliği nedeniyle bağırsak kanserini dahi önleyici olduğu belirtilmiştir.
3-) Buğday çimi başta E-Vitamini, B-Vitaminleri, doymamış yağasitleri ve mineraller içermesi nedeniyle oldukca büyük değer içerir. Buğday tohumlar
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*