Boğan otu, eisen hut, aconitum napellus l.
Boğan otu, Eisen hut, Aconitum napellus L.

0,5-1,5m Ho,Na Yumrusu,Otu Çok Zehirli
Boğan otu, Eisen hut, Aconitum napellus L.
Kurt boğan otu
Kaplan boğan otu
Miğfer otu
Zehirli ot
Mavi boğan otu
Familyası: Düğünçiçeğigillerden, Hahnenfuβgewachse, Ranonculaceae
Drugları: Boğan yumrusu; Aconiti tuber
Boğan yumrusu asıl kullanılan şifalı kısmı olup, nadiren otu da kullanılır ve genelde tentürü ve natürel ilacı yapılır. Çayı içilmez. Zira çok zehirlidir.
Giriş: Düğünçiçeğigillerden olan Boğan otu bu grubu dahil olan Aco¬nitum-gillerden olup takriben 300 türü mevcuttur ve en yaygın olarak Mavi boğan otu; Aconitum napellus kullanılır ve bilinir. Bunun haricinde narin Boğan otu; Aconitum antora, Çeltikli Boğan otu; Aconitum x cammarun (iki türün çeltikleşmesinden oluşmuştur), Yabani Boğan otu; Aconitum ferox, Sarı Boğan otu; Aconitum vulparia (A.lycoctanum), Van boğan otu; A.cochleare, Mor (Trabzon Çoruh civarı) Boğan otu; A.nasutum, Orient Boğan otu (Trabzon, Rize, Çoruh); A.orientale gibi türler mevcuttur. Latince Aconitum aconae kelimesinden türemiş olup eski bir şehrin ismi ve napellus kelimesi de napus kelimesinden türemiş olup pancar yumrulu anlamına gelir ancak Boğan otu kökleri yumru şeklinde veya yumurta şeklindedir. Türkçe Kurt boğan otu denmesinin nedeni kurtları bu bitkinin yumrusu ile öldürmesi nedeni ile Kurt boğan otu ve zehirleme nedeni ölenlerde boğularak ölme görüldüğünden Boğan otu diye anılır. Bitki ile ilk denmeyi İbn-i Sina yapmıştır. Fakat İbn-i Sina’nın Türkistan ve Horasan’da yaşancakmış olması ve Avrupa’da bulun¬mancaksı nedeni ile muhtemelen Doğu Anadolu ve Horasan’da yetişen Mor Boğan otu ile tedavi denemeleri yapmıştır. Umudumuz Van Üniversitesinin bu bitkiyi bir gün incelemesi, tabii Trabzon Üniversitesi de bu bölgede yetişen Mor ve Leylaki Boğan otunu inceleseler, bizde Türkiye’de yetişen bitkiler hakkında bilgi sahibi oluruz. Türkiye’de yetişen Boğan otu türleri ile tedavi denmeleri ve araştırmalar pek yapılmamıştır. En geniş şekilde araştırılan bitki Mavi boğan otudur. Vatanı Avrupa olan bitki Batı Asya’ya yayılmış ve Kuzey Amerika’da ya¬banileşmiştir. 
Botanik: Boğan otu 50-150 cm boyunda dikine yükselir, çatallaşmaz ve tüylüdür. Yaprakları el şeklinde 5-7 parçalı, her parça üç loplu, üst kısmı koyu, alt kısmı açık yeşil, alt yaprakları uzun ve üst yaprakları kısa saplıdır. Çiçekleri açık mavi, mavi mor, leylaki veya vişne çürüğü renkte olabilir ve şekli madencilerin giydiği Miğfer şeklindedir. Bu nedenle Almanca Eisenhut yani demir miğfer anlamına gelen isimle anılır. Taç yaprakları aşağıda iki üste şapka gibi duran bir ve şapka gibi duran taç yaprağın üzerinde miğfer gibi duran bir taç yapraktan oluşur. Taç yaprağın ortasında siyahımsı döllenme tozlukları bulunur. Kökleri yumru şeklinde, 2-4 cm genişliğinde 4-8 cm uzunluğunda ana kök ve ondan çıkan ince saçak şeklindeki yan köklerden oluşur. Ana yumru her yıl yanında bir yavru yumru yapar ve ana yumru yavru yumruya besin de-posu görevini yapar. Ana yumru çürürken yavru yumru büyür. Yum-ruların dışı kahverengimsi, esmer, içi beyaz renkte, yumru veya pancar kökü şeklindedir. 
Yetiştirilmesi: Tohumları ilkbaharda saksı veya çamlıklara ekilir ve fideleri Mayıs’ta bahçe veya tarlalara ekilir. Bitki otlaklar, ırmak kenar¬ları, seyrek ormanlar, orman kenarları, humuslu, kireçli ve azotlu top¬rak¬larda yetiştirilir. 
Hasat zancaknı: Beyin yumrusu sonbaharda (Eylül-Ekim aylarında) sö-külür, temizlenir, 40˚’de kurutulur, şayet tentürü yapılacak ise taze ola-rak işlenir. Nadiren Boğan otundan da (yaprak, çiçek ve sürgün) tentür yapılır, şayet otunun tentürü yapılacak ise çiçek açtığı aylarda yapılır. 
Birleşimi: 
a) Boğan yumrusunun birleşimindeki Alkaloitler çiçek açmadan önce %0,4-0,5, çiçek açtığı zancakn %0,3-0,5 ve sonbaharda %0,9-1,3 arasında olur. Bu nedenle en uygun zancakn sonbahardır. Yumruda bugüne kadar 250 adet alkaloit türevi keşfedilmiştir. Bunların en önemlileri; Acotinin ve Mesaconitin olup ayrıca az miktarda Hypaconitin, N-desethylacotinin, Oxoaconitin, Aconosin, Neolin, 14-Acetylaconitin, Neopelin, Senbusin A, Senbucin C, Hokbusin A, Napellin, â„-Ephedrin ve Spartein içerir. Akonitin suda önce Benzoyaconin, sonra da Aconin’e dönüşür. Yani önce Benzoeasit sonra Asetikasit çözülerek ayrılırlar. Boğan yumrusunda Benzylaconin ve Aconin bulunmaz, bunlar sonradan vücutta önce Benzoeasit sonra Asetikasitin çözülmesi (ayrılması) ile Acenin ortaya çıkar.
Ayrıca organik asitler, karbonhidratlar, tanin ve mineraller içerir.
Araştırmalar: İlk detaylı araştırmayı İbn-i Sina yapmıştır. Fakat o Doğu Anadolu ve horasan’da (Kuzey İran) yetişen Mor (Van) Boğan otu ile bu araştırmaları yapmıştır. Mavi boğan otu yumrusu ile yapılan araştırmalar Störck (1762), REIK (1858), Hahnemann Hufeland, ALLEN ve Clarus, Hugo SCHULZ tarafından yapılmıştır. Hahnemann 6, ALLEN 43 ve Hugo SCHULZ 16 denek üzerinde tedavi denmeleri
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*