Ayı üzümü, baerentraube, arctostaphylos uva-ursi
Ayı üzümü, Baerentraube, Arctostaphylos uva-ursi

Funda 0,2-0,5m 4-7 Aylar Ca,Ho,Na Yaprakları  
Ayı üzümü, Baerentraube, Arctostaphylos uva-ursi SPRENGEL.
İt üzümü
Familyası: Fundagillerden, Heidengewachse, Ericaceae
Drugları: Ayı üzümü yaprağı; Folia uvae ursi
Ayı üzümü yaprağı çay, tentür ve natürel ilaç yapımında kullanılır. 
Giriş: Fundagillerin bir alt grubu olan Arctostaphylosgillerin bilinen 50 türü vardır ve bunlardan bizi ilgilendiren Ayı üzümü; Aretostophylos uvaursi ve Koca yemiş; Arbutus unedo’yu sayabiliriz. Türkçe yayınlanan kitapların hemen hemen hepsinde aynı hatalar yapılarak Ayı üzümü il Hoca yemiş ağacı birbirine karıştırılmıştır. Bu da birçok yanılgıya sebep olmuştur. Oysa Ayı üzümü yerde sürünen bir funda iken Hoca yemişi ağacı 3-6 m boyunda bir ağaçtır. İlk defa Ayı üzümünün fotoğrafını çekmek için botanik bahçeye gittiğimde yerde sürünen bir bitki görünce adeta şaşırdım ve masa başında oturup bitkiler hakkında yazıp çizen Türk yazarlarının ilkelliğini gördüm (istisnalar tabi ki vardır). Manastırın bahçesinde bir atın yaşını tartışan Papazlar, oradan biri dişlerine bakalım o zancakn anlarız der. Diğerleri sende mi Müslüman oldun derler ve genç Papazı aforoz ederler. Bundan da anlaşılacağı gibi araştırmak Mü¬s¬lü-manlara has bir özellik olduğu halde günümüzde Müslümanlar uyum-aktadır ve kendini Aydın olarak niteleyenler de Avrupalının uşaklığını yapmakta ve de kendi değerlerini tanımancakktadır. Bu bitkinin Ayı üzü¬mü diye anılmasının nedeni bitkinin ayılar tarafından sevilmesi nedeni iledir. Latince Uva=üzüm ve Ursi=ayı yani Ayı üzümü anlamına gelen bu kelimelerle kullanılır.
Botanik: Ayı üzümü Avrupa, Asya’nın, Türkiye (Karadeniz bölgesi), Kaf-kaslar, Rusya ve Türkistan bölgesinde yetişir. Yerde sürünen bitki ol¬dukça çok sık çatallaşır ve çevresine yayılır. Yaprakları 1-3 cm uzun¬luğunda, 0,1,05 cm eninde, kalın etli, derimsi oval veya ters mızrak şeklinde, kenarları tüm, üst kısmı koyu yeşil parlak, alt kısmı mat ve ağ şeklinde dancakrlarla donanmıştır. Çiçekleri çan veya küp şeklinde, uç kısmı çok hafif, küçük beş parçaya ayrılır. Geri kısmı beyaz, uçlara doğru hafif pembemsi renktedir. Kupa yaprakları oldukça küçük ve sarımsı yeşil renklidir. Çiçeklerinden 5-10’u bir arada salkım gibi topluca durur ve her bir çiçeğin ortasında 5-10 adet döllenme tozlukları ve de bir göbekleri vardır. Meyveleri kan kırmızısı, ekşi, tatsız, küre şeklinde, içinde taş gibi sert çekirdekleri vardır ve ayılar tarafından çok sevilir. 
Hasat zancaknı: Yaprakları Nisan’dan Haziran’a kadar toplanarak kuru-tulur, güneş ışınlarından ve nemden uzakta ağzı kapalı özel porselen kaplarda muhafaza edilir. 
Birleşimi: Ayı üzümü yaprağının birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz;
a) Fenol glikozitler (Phenolglikozitler) %5-15 arasındadır. Bu farklılık bitkinin yetiştiği yöreye ve toprağa göre değişir. Fenol glikozitlerin en önemli alt türevi Arbutin’dir ve ayrıca az miktarda Metilarbutin, Piceosid ve Glikozsuz olan Hidrokinon ( Hydrochinon) içerir. 
b) 1) Flavonoler; Quercetin ve Myricetin
2) Flavonolglikozitler; Quercetin-3-glikozit (İzoquercetin), 
Quercetingalaktosit (Hyperosid) ve Myricetin-3-rhamnosit
a) Taninler %10-20 olup en önemlileri; Gallatotanninler ve az miktarda 
Ellagitanninler içerir.
b) Triperten türevleri; Uvaol ve Ursolasit
c) Ayrıca az miktarda; Eterik yağ, Reçine, vitaminler ve mineraller içerir.
Araştırmalar: Başta kobaylar, kemeler ve fareler olmak üzere hay-vanlar üzerinde Ayı üzümü preparatları ile tedavi denemeleri ya¬pılmıştır. Bu deneylerde hayvanların mesanesinde Arbutin ve Metilarbutin her¬hangi bir değişikliğe uğrancakmıştır. (HHB.IV.335) İnsanlar üzerinde ya¬pıl¬an tedavi denemelerinde ise Ayı üzümü yaprağından elde edilen preparatların (ilaçların) başta idrar yolları enfeksiyonu olmak üzere bir çok rahatsızlığa karşı etkili olduğu görülmüştür. 
1) Toplam 75 doktor kendi muayenehanelerinde 10-30 yıl içinde Ayı üzümü yaprağından elde edilen ilaçlarla idrar yolları enfeksiyonu ve mesane iltihaplanması gibi rahatsızlıkları olan 186.000 hasta üze¬rinde tedavi denemesi yapmışlardır. Bu tedavi denemesinde has¬talardan mesane iltihaplanması (cystitis) olanlarda %98,6 ve idrar yolları enfeksiyonu olanlarda %93,6 oranında iyileşme görülmüştür. Mesane iltihaplanması olanlardan %98,6’sı ve idrar yolları enfek¬siyonu olanlardan %97,9’u ilaçlardan memnun olduklarını beyan etmişlerdir (yani herhangi bir yan tesiri görülmemiştir). (ZP.2.98.90)
2) Prof.Dr.C.P.Siegers ve ekibi Lübeck te idrar yolları enfeksiyonu olan 12 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmışlardır ve hastaların iyileştiğini beyan etmişlerdir. (ZP.2.00.93)
Tesir şekli: Dezenfekte edici, antiseptik, dancakrları büzücü, tonik (vücu¬du kuvvetlendirici), üşüme rahatsızlıklarını ortadan kaldırıcı, tahrişi önle¬yici ve idrar söktürücüdür.
Kullanılması: 
a) Araştırma
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*